Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 521-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 29/08/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 521-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÊN ĐẠI HỌC CHO VIỆN HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN THUỘC TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 224/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo trên đại học ở trong nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia (công văn số 396/KHCN-QG/TCCB ngày 1 tháng 4 năm 1995), của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3912/SĐH ngày 10 tháng 6 năm 1995 và công văn số 5245/SĐH ngày 3 tháng 8 năm 1995) của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (công văn số 1019/TCCB-KH ngày 6 tháng 5 năm 1995 và công văn số 1700/TCCB-KH ngày 27 tháng 7 năm 1995),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho Viện Hoá học các hợp chất tự nhiên thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia.

Điều 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định các chuyên ngành đào tạo trên đại học cho Viện Hoá học các hợp chất tự nhiên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học,  ông nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------

No: 521-TTg

Hanoi, August 29, 1995

 

DECISION

ASSIGNING THE TASK OF POST-GRADUATE TRAINING TO THE INSTITUTE OF NATURAL COMPOUNDS CHEMISTRY UNDER THE NATIONAL CENTER FOR NATURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to Decision No.224-TTg of May 24, 1976 of the Prime Minister on in-country post-graduate training;
At the proposals of the Director of the National Center for Natural Science and Technology (Official dispatch No.396-KHCN-QG/TCCB of April 1st, 1995), the Minister of Education and Training (Official dispatches No.3912-SDH of June 10, 1995, and No.5245-SDH of August 3, 1995), the Minister of Science, Technology and Environment (Official dispatches No.1019-TCCB-KH of May 6, 1995, and No.1700-TCCB-KH of July 27, 1995),

DECIDES :

Article 1.- To assign the task of post-graduate training to the Institute of Natural Compounds Chemistry under the National Center for Natural Science and Technology.

Article 2.- The Ministry of Education and Training shall, together with the Ministry of Science, Technology and Environment, decide the specialties to be included in the post-graduate training program of the Institute of Natural Compounds Chemistry.

Article 3.- This Decision takes effect from the date of its signing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 521-TTg ngày 29/08/1995 of August 29, 1995, assigning the task of post-graduate training to the institute of natural compounds chemistry under the national center for natural science and technology

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.091

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128