Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 141-TTg-1969 về việc quản lý tài chính đối với những khoản chi nằm ngoài giá thành và phí lưu thông ở các xí nghiệp, công trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 141-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 29/12/1969 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1969 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NHỮNG KHOẢN CHI NẰM NGOÀI GIÁ THÀNH VÀ PHÍ LƯU THÔNG Ở CÁC XÍ NGHIỆP, CÔNG TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo chế độ hiện hành (các Thông tư của Thủ tướng Chính phủ số 96-TTg ngày 15-04-1960, số 115-TTg 12-12-1963 và số 75-TTg/TN ngày 30-07-1964), các xí nghiệp, công trường được phép trích từ lãi phải nộp ngân sách Nhà nước để chi các khoản sau đây :

- Khoản trợ cấp đông con;

- Khoản trợ cấp khó khăn thường xuyên;

- Chi phí huấn luyện quân sự cho quân nhân dự bị;

- Khoản lãi định mức trả cho nhà tư sản trong các xí nghiệp công tư hợp doanh;

- Lương và phụ cấp trả cho người nằm chờ công tác và phụ cấp thôi việc vì  lý do khách quan;

- Kinh phí công đoàn;

- Chi về bệnh viện, tiền thuốc của các cháu, chi phí điều dưỡng cho người mất sức lao động;

- Kinh phí nộp nhà ăn tập thể.

Để tăng cường quản lý đối với các khoản chi nói trên. Thủ tướng Chính phủ quyết định: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1970, các khoản chi nói trên đều do ngân sách Nhà nước cấp phát, không trừ vào lãi nộp ngân sách Nhà nước nữa.

Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành thông tư này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Đỗ Mười

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 141-TTg-1969 về việc quản lý tài chính đối với những khoản chi nằm ngoài giá thành và phí lưu thông ở các xí nghiệp, công trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318
DMCA.com Protection Status