Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 08/TT-UB-1979 về việc tổ chức công trường khai hoang, xây dựng đồng ruộng bằng cơ giới kết hợp lao động thủ công với quy mô lớn, bảo đảm sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, đúng quy trình kỹ thuật và tận thu sản phẩm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 08/TT-UB Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/08/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/TT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 1979

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG KHAI HOANG, XÂY DỰNG ĐỒNG RUỘNG BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢP LAO ĐỘNG THỦ CÔNG VỚI QUY MÔ LỚN, BẢO ĐẢM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO QUY HOẠCH, ĐÚNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ TẬN THU SẢN PHẨM

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố, Tổng cục Khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới thuộc Bộ Nông nghiệp đã chủ trương tăng cường cán bộ quy hoạch thiết kế nông nghiệp về giúp thành phố giải quyết những vấn đề cần thiết cho việc xây dựng vùng kinh tế mới ngoại thành, đồng thời giao nhiệm vụ cho Công ty Khai hoang cơ giới II điều động công nhân và tập trung lực lượng máy thi công để khai hoang, san lấp hố bom, xây dựng đồng ruộng hoàn chỉnh ; nhằm tạo điều kiện cho các nông trường của thành phố sớm định hình đi vào sản xuất ổn định, thâm canh tăng năng suất cây trồng và gia súc, góp phần giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm vững chắc cho thành phố.

Trước sự chăm sóc trực tiếp của Trung ương, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương tổ chức thật chu đáo công tác tiếp rước cán bộ, công nhân và thiết bị thi công do Trung ương tăng cường để hoàn thành tốt nhiệm vụ kể trên trong thời gian ngắn nhất.

Đây làm một loại công việc mới mang tính chất công trường cơ giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng sản xuất của Trung ương và thành phố, giữa lực lượng cơ giới và lực lượng lao động thủ công, giữa khai hoang xây dựng đồng ruộng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất theo quy hạch đúng quy trình kỹ thuật ; đòi hỏi năng lực tổ chức và phương thức hoạt động phải có nhiều chuyển biến để bảo đảm mục đích khai hoang hoàn chỉnh đến đâu tiến hành xây dựng đồng ruộng đưa vào sản xuất thâm canh đến đó và tận thu được nhiều sản phẩm.

Do đó, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý các ngành, các huyện, các đơn vị sản xuất tại vùng kinh tế mới ngoại thành và nông trường thực hiện tốt các mặt công tác sau đây :

1. Tổ chức tốt công tác tiếp rước cán bộ, công nhân và tập kết máy thi công về địa bàn hoạt động, đồng thời phát động chiến dịch thi đua lao động sản xuất trên công trường, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng vùng kinh tế mới, xây dựng nông trường kiểu mẫu về tổ chức và quản lý sản xuất theo đúng quy hoạch và quy trình kỹ thuật.

Kế hoạch tổ chức công trường khai hoang, xây dựng đồng rưộng bằng lực lượng cơ giới của Trung ương đảm nhận, được bố trí trong vài ba năm theo phương pháp “cuốn chiếu” từng khâu, hoàn chỉnh từng khu vực và trải rộng trên các vùng chuyên canh lớn của thành phố. Từ nay đến cuối năm 1979, tập trung chỉ đạo mở công trường chánh : quy mô 800 ha tại nông trường An Phú (huyện Củ Chi) để rút kinh nghiệm cho các kế hoạch sắp tới.

a/ Kế hoạch tiếp rước cán bộ, công nhân và tập kết máy thi công về địa bàn hoạt động :

- Ban Khai hoang và xây dựng vùng kinh tế mới thành phố liên hệ trực tiếp với Tổng cục Khai hoang và xây dựng vùng kinh tế mới để mời cán bộ quy hoạch, kế hoạch, thiết kế nông nghiệp về giúp thành phố thực hiện nội dung hoạt động như đã nêu trong công văn số 179/KTM ngày 2-8-1979 của Tổng cục ; trong đó chú trọng khảo sát thiết kế địa bàn có khả năng thi công cơ giới để làm cơ sở cho việc lên kế hoạch hợp đồng với Công ty Cơ giới của Tổng cục.

- Sở Giao thông vận tải thành phố : chỉ đạo điều chỉnh hợp đồng vận chuyển giữa Công ty Bốc xếp thành phố và Công ty Khai hoang cơ giới phía Nam. Từ nay đến 15-8-1979 : ưu tiên chở một số máy thi công từ Thủ Đức đến nông trường An Phú (rút số lượng máy trong tuyến Thủ Đức đi Thuận Hải, tăng thêm tuyến Thủ Đức đi Củ Chi. Bố trí phương tiện ra Bảo Lộc (Lâm Đồng), chở máy T.100 và phụ kiện khai hoang về nông trường An Phú).

- Ban Tổ chức chánh quyền và Sở Công an thành phố thông qua danh sách khoảng 60 công nhân của Công ty Khai hoang cơ giới hóa và cho phép đăng ký hộ khẩu tại thành phố trong thời gian 3 năm.

- Sở Lương thực và Sở Thương nghiệp duyệt kế hoạch cấp phát lương thực và nhu yếu phẩm cho khoảng 60 công nhân của Công ty Khai hoang cơ giới II theo chế độ quy định thuộc loại lao động nặng và có ưu tiên : cấp một lần trong tháng, trong đó lương thực độn 50% được nhận cùng một thứ.

b/ Kế hoạch bổ sung nhiệm vụ thiết kế và ký hợp đồng thi công :

Nông trường An Phú : từ nay đến 15-8-1979 cho phép nông trường An Phú lập thủ tục thông qua Sở Nông nghiệp, Ủy ban Kế hoạch thành phố để trình Ủy ban nhân dân qua thành phố duyệt cấp vốn xây dựng cơ bản cho 800 ha khai hoang và xây dựng đồng ruộng hoàn chỉnh. Dự kiến phân bổ vốn đầu tư từ 1,2 triệu đến 13,3 triệu đồng. Thời gian khởi công 2-9-1979, thời gian hoàn thành đầu tháng 12-1979.

Cho phép nông trường An Phú rút hợp đồng đã ký giữa nông trường và Công ty cơ giới thuộc Sở Nông nghiệp, sau khi thanh toán khối lượng đã nghiệm thu cho bên B.

Việc ký kết hợp đồng với Công ty Khai hoang cơ giới II của Tổng cục được tiến hành khẩn trương và chia làm hai bước.

Bước 1 : từ nay đến 20-8-1979 với nội dung khối lượng công việc theo quy trình khai hoang cơ giới hoàn chỉnh và san lấp hố bom.

Bước 2 : trong tháng 9-1979 ký kết hợp đồng xây dựng đồng ruộng trên cơ sở thiết kế kỹ thuật được Sở Nông nghiệp duyệt.

c/ Kế hoạch tổ chức sản xuất trên đất đai được khai hoang và xây dựng đồng ruộng :

Nông trường An Phú chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng lao động và giống cây trồng bảo đảm trồng kín diện tích mặt bằng đã được khai hoang và trồng cây chắn gió theo dọc đường trục, bờ lô đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật. Phải lập chương trình toàn diện về chế độ phân bón, quy trình kỹ thuật canh tác bảo đảm đủ điều kiện cải tạo đất, giữ được màu mỡ của đất và thực hiện ngay chế độ thâm canh cây trồng trên toàn bộ diện tích.

2. Tổ chức tốt công tác bảo đảm an toàn lao động cho người và máy phát huy hiệu quả hoạt động của máy thi công, rút ngắn thời gian thi công và đạt chất lượng công trình tốt nhất.

- Sở Nông nghiệp cho kiểm tra ngay các khu vực cần rà tháo gỡ mìn, nên yêu cầu chính xác và trực tiếp đề nghị Bộ Tư lệnh thành phố của đơn vị công binh đến xử lý kịp thời thông qua việc hợp đồng khối lượng công việc với nông trường An Phú (Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đặc biệt lưu ý và giao trách nhiệnm cho Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp phải chuyên lo vấn đề này trong suốt thời gian Công ty cơ giới của Trung ương hoạt động trên địa bàn thành phố).

- Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cùng với Ban Giám đốc nông trường An Phú thông báo cho Ủy ban nhân dân các xã tiếp cận nông trường phải khẩn trương giải quyết vấn đề dân xen canh trên đất nông trường, theo đúng chủ trương của Thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Đồng thời ra lịnh chấm dứt tình trạng trẻ con, người lớn trà trộn lấy củi giữa các máy đang làm việc để không làm cản trở sự di chuyển của máy và tránh được tai nạn chết người (có thể quy định thời gian và khu vực vào lấy củi có tổ chức bảo đảm an toàn).

- Nông trường An Phú cử ngay một số cán bộ có kinh nghiệm chịu trách nhiệm chuẩn bị địa bàn chỉ đạo thi công và tổ chức nghiệm thu kịp thời, tránh tình trạng máy phải nghỉ việc chờ địa bàn, chờ nghiệm thu.

3. Tổ chức tốt công tác chỉ đạo nông trường.

- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chính thức giao toàn bộ công việc chỉ huy công trường An Phú cho Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp, bao gồm tổ chức tốt các lực lượng lao động sản xuất thực hiện nghiêm chỉnh nội dung kế hoạch và chất lượng công trình, chuẩn bị đợt sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và mừng công. Đồng thời chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch mở công trường cùng loại trong năm 1980 để trình Chính phủ duyệt chính thức cho thành phố.

Từ nay, hoạt động của công trường An Phú được đưa vào chế độ báo cáo giao ban nông nghiệp hàng tuần trước Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý các sở, ban, ngành, các huyện khẩn trương giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của công trường An Phú, nhất là việc cấp phát vốn, vận tải, các mặt bảo đảm đời sống và sức khoẻ cho công nhân trực tiếp lái máy thi công trên công trường.

Vì công trường An Phú có nội dung và tính chất quan trọng, trực tiếp quan hệ đến đời sống của nhân dân thành phố và là hình mẫu để mở tiếp công trường cùng loại trong kế hoạch 1980 cho nhiều khu vực, do đó, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm cho đợt công tác này đạt thắng lợi cao nhất.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/TT-UB-1979 về việc tổ chức công trường khai hoang, xây dựng đồng ruộng bằng cơ giới kết hợp lao động thủ công với quy mô lớn, bảo đảm sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, đúng quy trình kỹ thuật và tận thu sản phẩm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.895

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142