Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 179-CP năm 1964 về việc lập Công ty Bảo hiểm Việt nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 179-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 17/12/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 179-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LẬP CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Xét nhu cầu phát triển kinh tế nước nhà và nhằm mục đích góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, bổ sung phúc lợi của nhân dân lao động, tăng thu và tiết kiệm chi ngoại tệ, tích lũy vốn cho Nhà nước, góp phần giám đốc và thúc đẩy hoạt động ngoại thương và vận tải để phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 9, 10 tháng 12 năm 1963 thông qua về nguyên tắc việc thành lập Công ty Bảo hiểm Việt nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Công ty Bảo hiểm Việt nam trực thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Công ty Bảo hiểm Việt nam là một đơn vị kinh doanh theo chế độ hạch toán kinh tế, hạch toán thống nhất toàn ngành.

Điều 3. Công ty Bảo hiểm Việt nam có nhiệm vụ:

1. Tiến hành công tác bảo hiểm Nhà nước đối với hàng hóa vận chuyển đường bể, đối với tàu bể của nước Việt nam dân chủ cộng hòa và công tác bảo hiểm Nhà nước về tai nạn bất ngờ đối với hành khách đi lại trong nước có tham gia bảo hiểm;

2. Xây dựng và phát triển quỹ bảo hiểm Nhà nước để bù đắp những tổn thất do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra đối với tài sản và hành khách được bảo hiểm;

3. Thông qua công tác bảo hiểm mà tham gia các hoạt động nhằm đề phòng tổn thất đối với tàu bể của nước Việt nam dân chủ cộng hòa và đối với hành khách đi lại trong nước có tham gia bảo hiểm.

Điều 4. Tất cả các Tổng công ty xuất nhập khẩu và Công ty tàu bể của nước Việt nam dân chủ cộng hòa đều phải mua bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm Việt nam về những hàng hóa và tàu bể xét cần được bảo hiểm.

Điều 5. Tất cả hành khách đi lại trong nước đều phải tham gia bảo hiểm theo quy định của “điều lệ bảo hiểm về tai nạn bất ngờ đối với hành khách đi lại trong nước” do Chính phủ ban hành.

Điều 6. Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm ban hành điều lệ tổ chức Công ty Bảo hiểm Việt nam và duyệt y cho thi hành các thể lệ về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển và bảo hiểm tàu bể.

Điều 7. Công ty Bảo hiểm Việt nam thành lập với số vốn là 10 triệu đồng Việt nam.

Điều 8. Công ty Bảo hiểm Việt nam do một Giám đốc phụ trách; Giám đốc có một hoặc hai Phó giám đốc giúp việc.

Điều 9. Công ty Bảo hiểm Việt nam có thể đặt chi nhánh ở trong nước và đại lý Công ty ở nước ngoài sau khi được ông Bộ trưởng Bộ Tài chính cho phép.

Điều 10. Trong phạm vi chức trách nhiệm vụ của mình. Công ty Bảo hiểm Việt nam có quyền kiểm tra, đôn đốc các Tổng công ty, Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty tàu bể, xí nghiệp giao thông vận tải… tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm đề phòng tổn thất đối với tính mệnh của hành khách đi lại trong nước và đối với hàng hóa vận chuyển đường bể cũng như đối với tàu bể của nước Việt nam dân chủ cộng hòa.

Điều 11. Các cơ quan, các ngành hữu quan có trách nhiệm giúp đỡ Công ty Bảo hiểm Việt nam và phối hợp chặt chẽ với Công ty Bảo hiểm trong mọi trường hợp có liên quan, để đảm bảo cho công tác bảo hiểm tiến hành tốt.

Điều 12. Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG


 

 
Phạm Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 179-CP năm 1964 về việc lập Công ty Bảo hiểm Việt nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.074
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219