Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 846/1999/QĐ-TTg về việc cho Công ty Container phía Nam thuê đất để đầu tư xây dựng bãi chữa Container tại phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 846/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 04/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 846/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO CÔNG TY CONTAINER PHÍA NAM THUÊ ĐẤT ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÃI CHỮA CONTAINER TẠI PHƯỜNG PHÚ THUẬN, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1058/CV-UB-QLĐT, ngày 23 tháng 3 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1225/TT-TCĐC ngày 14 tháng 8 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 46.294 m2 đất tại phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và cho Công ty Container phía Nam thuê 45.000 m2 trong diện tích đất thu hồi trên để đầu tư xây dựng bãi chứa container.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý 1.294 m2 đất còn lại để mở rộng đường giao thông khu vực theo quy hoạch.

Thời hạn thuê đất là 50 năm, kể từ ngày ký quyết định cho thuê đất.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ vị trí số 9018/GĐ-ĐC, tỷ lệ 1/2000 do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh xác lập ngày 29 tháng 12 năm 1998.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Container phía Nam;

2. Chỉ đạo việc thu tiền thuê đất nộp Ngân sách Nhà nước;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Công ty Container phía Nam, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Giao thông vận tải,
Tài chính, Xây dựng,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND thành phố Hồ Chí Minh,
- Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh,
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,
- Công ty Container phía Nam,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,
các Vụ : CN, ĐP2
- Lưu : NN (3b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 846/1999/QĐ-TTg về việc cho Công ty Container phía Nam thuê đất để đầu tư xây dựng bãi chữa Container tại phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.426

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211