Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 837/TTg năm 1996 về việc sáp nhập Công ty Vật tư bao bì lương thực vào Công ty kinh doanh vận tải lương thực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 837/TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 11/11/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 837/TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TYVẬT TƯ BAO BÌ LƯƠNG THỰC VÀO CÔNG TY KINH DOANH VẬN TẢI LƯƠNG THỰC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật doanhnghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995,
Căn cứ Nghị định số46/CP ngày 17 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chứcvà hoạt động của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc,
Căn cứ Nghị định số50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giảithể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước,
Theo đề nghị của Hộiđồng Quản trị Tổng công ty lương thực miền Bắc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:- Sáp nhập Công ty Vật tư bao bìlương thực vào Công ty kinh doanh vận tải lương thực. Ngành nghề của Công tykinh doanh vận tải lương thực sau khi sáp nhập như đề nghị của Tổng Công tylương thực miền Bắc tại mục IV Công văn số 447TCT-TCLĐ/CV ngày 31 tháng 10 năm1996.

Điều 2:- Hội đồng quản trị, Tổng giámđốc Tổng công ty lương thực Miền Bắc có nhiệm vụ thực hiện các công việc cầnthiết theo quy định hiện hành để công ty kinh doanh vận tải lương thực sớm ổnđịnh tổ chức và kinh doanh có hiệu quả.

Điều 3:- Thủ trưởng các cơ quan Nhànước có liên quan, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty lương thựcmiền bắc, Giám đốc Công ty vật tư bao bì lương thực và Giám đốc Công ty kinhdoanh vận tải lương thực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 837/TTg năm 1996 về việc sáp nhập Công ty Vật tư bao bì lương thực vào Công ty kinh doanh vận tải lương thực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053
DMCA.com Protection Status