Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 793/BXD-TCLĐ năm 1996 về việc đổi tên Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

Số hiệu: 793/BXD-TCLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 21/09/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 793/BXD-TCLĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TỔNG CÔNG TY

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ văn bản số 4635/ĐMDN ngày 17/9/1996 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướngChính phủ đồng ý việc đổi tên Tổng công ty;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng nền móng và kỹ thuật hạ tầng tại công văn số 348LICOGI/TCCB ngày 26/6/1996 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Đổi tên Tổng công ty xây dựng nền móng và kỹ thuật hạ tầng được thành lập theo Quyết định số 998/BXD-TCLĐ ngày 20/11/1995 thành Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 793/BXD-TCLĐ năm 1996 về việc đổi tên Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.170
DMCA.com Protection Status