Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 79/1999/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch điều chỉnh năm 1999 cho Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 79/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 08/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 79/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999 CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 252/1998/QĐ-TTg ngày 26-12-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999; Quyết định số 868/1998/QĐ-BKH ngày 29-12-1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền;
Xét Công văn đề nghị số 559/CV-KHĐT ngày 18-11-1999 của Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam về việc xin điều chỉnh kế hoạch năm 1999;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 1999 cho Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam như phụ lục Quyết định này.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và tìm mọi biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch điều chỉnh được giao.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện tốt kế hoạch điều chỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Tổng Cty XDCNVN,
- Như điều 4,
- Bộ KH&ĐT,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng NNVN,
- Lưu VP, KHĐT.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 



Lê Huy Côn

 

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999 CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số: 79 /1999/QĐ-BCN ngày 08/12/1999)

TT

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

 

ĐƠN VỊ

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH

NĂM 1999

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Giá trị hoạt động kinh doanh

Tr. đồng

 

1.1

Giá trị xây lắp

Tr. đồng

1.240.000

1.2

Giá trị tư vấn, thiết kế

Tr. đồng

7.000

1.3

Giá trị sản xuất công nghiệp ( giá cố định 1994)

Tr. đồng

363.000

 

- Giá hiện hành

Tr. đồng

387.000

1.4

Giá trị kinh doanh khác

Tr. đồng

300.000

2

Tổng doanh thu

Tr. đồng

1.505.000

 

- Doanh thu xây lắp

Tr. đồng

905.000

 

- Doanh thu tư vấn, thiết kế

Tr. đồng

7.000

 

- Doanh thu SXCN

Tr. đồng

328.000

 

- Doanh thu từ kinh doanh khác

Tr. đồng

265.000

3

Khối lượng sản phẩm chủ yếu

 

 

 

- Xi măng

tấn

94.000

 

- Clanh ke thương phẩm

 

 

 

- Bê tông thương phẩm

 

 

 

- SX kết cấu sắt, thép: cột, khung,...

 

 

 

- Đất đèn

 

 

 

- A xê ty len

 

 

 

- Đá xây dựng

 

 

 

- Cột bê tông ly tâm

 

 

 

- Tấm lợp Fi brô xi măng

 

 

 

- Thiết bị nâng

 

 

4

Đầu tư xây dựng cơ bản

 

 

4.1

Danh mục công trình đầu tư chủ yếu (tự làm)

Tr.đồng

46.863

 

- Trụ sở các đơn vị thành viên

 

6.400

 

- Nhà làm việc số 5 Láng Hạ

 

14.000

 

- Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

 

26.463

4.2

Nhu cầu vốn đầu tư

Tr. đồng

46.863

 

Trong đó: - Xây lắp

tr. đồng

19.081

 

- Thiết bị

tr. đồng

26.702

 

- Kiến thiết cơ bản khác

tr. đồng

1.080

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 79/1999/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch điều chỉnh năm 1999 cho Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984
DMCA.com Protection Status