Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 75-CP năm 1980 về việc thành lập Tổng công ty chế biến và cung ứng lâm sản trực thuộc Bộ Lâm nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 75-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 06/03/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 75 - CP NGÀY 6 THÁNG 3 NĂM 1980 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ CUNG ỨNG LÂM SẢN TRỰC THUỘC BỘ LÂM NGHIỆP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, ban hành kèm theo Nghị định số 172 - CP ngày 1 tháng 11 năm 1973 của Hội đồng Chính phủ;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Hợp nhất ba công ty: Công ty chế biến, cung ứng lâm sản I, Công ty chế biến, cung ứng lâm sản II và Công ty chế biến, cung ứng lâm sản III thành Tổng công ty chế biến và cung ứng lâm sản trực thuộc Bộ Lâm nghiệp.

Điều 2 - Tổng công ty chế biến và cung ứng lâm sản là đơn vị sản xuất, kinh doanh, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo Điều lệ liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh ban hành kèm theo Nghị định số 302 - CP ngày 1 tháng 12 năm 1978 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 3 - Tổng công ty chế biến và cung ứng lâm sản có nhiệm vụ:

1. Thống nhất quản lý, thu mua gỗ đã khai thác trong cả nước và thu mua các loại lâm sản khác được giao theo các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước;

2. Tổ chức chế biến, bảo quản, dự trữ, vận tải và cung ứng gỗ và các loại vật tư lâm sản cho các nhu cầu trong nền kinh tế quốc dân theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch, chế độ, thể lệ, pháp luật Nhà nước đã ban hành;

3. Giúp Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp tăng cường quản lý vật tư lâm sản.

Điều 4 - Tổng công ty chế biến và cung ứng lâm sản do một số Tổng giám đốc phụ trách và một số Phó tổng giám đốc giúp việc.

Căn cứ vào những quy định của Nhà nước và tình hình cụ thể, đồng chí Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp quy định nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động và trụ sở của Tổng Công ty chế biến và cung ứng lâm sản.

Điều 5 - Những điều quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6 - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 75-CP năm 1980 về việc thành lập Tổng công ty chế biến và cung ứng lâm sản trực thuộc Bộ Lâm nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331
DMCA.com Protection Status