Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/2006/QĐ-UBND-BN về việc Cổ phần hoá Xí nghiệp giống thuỷ sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 74/2006/QĐ-UBND-BN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 19/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/2006/QĐ-UBND-BN

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CỔ PHẦN HOÁ XÍ NGHIỆP GIỐNG THUỶ SẢN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 31.10.2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án đổi mới sắp xếp Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2002 - 2005;
Xét đề nghị của Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại công văn số 431/KH-ĐMDN ngày 14.6.2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cổ phần hoá Xí nghiệp giống thuỷ sản.

- Hình thức Cổ phần hoá: Bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Xong trong năm 2006.

Ðiều 2. Ban Ðổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo của quy trình cổ phần hoá theo đúng quy định hiện hành.

- Giám đốc Xí nghiệp giống thuỷ sản có trách nhiệm thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp gửi Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 437/QÐ-UBND ngày 29.3.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh, hướng dẫn doanh nghiệp xác định giá trị doanh nghiệp, thẩm định báo cáo Ban Ðổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, Sở Tài chính; trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố trước ngày 15.8.2006.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội; Cục thuế Bắc Ninh; Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh và Xí nghiệp giống thuỷ sản căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2006/QĐ-UBND-BN về việc Cổ phần hoá Xí nghiệp giống thuỷ sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.634

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60