Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 74/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/2000/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 2 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Xây dựng thuỷ lợi 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I theo đề nghị tại công văn số 980/BNN-TCCB ngày 24 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau :

1. Vốn điều lệ : 15.500.000.000 đồng, trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 26% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 66% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp : 8% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hoá tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 1999 : 54.492.867.675 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước : 15.393.581.657 đồng.

3. Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động : 102.637 cổ phần với tổng giá trị được ưu đãi: 3.079.110.000 đồng.

Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần 20.527 cổ phần; trị giá 1.436.890.000 đồng.

4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá được sử dụng tiền bán cổ phần như sau :

- Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động : 385.676.880 đồng.

- Trợ cấp cho số lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động : 199.206.900 đồng.

5. Tạm thời khoanh khoản nợ của Công ty ăn uống Dịch vụ - Du lịch Sóc Sơn là 1.118.713.000 đồng; giao cho Công ty Xây dựng thuỷ lợi 2 sau khi chuyển thành Công ty cổ phần kế thừa giải quyết khoản nợ này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và thực hiện theo Quyết định của Toà án.

Điều 2. Chuyển Công ty Xây dựng thuỷ lợi 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần.

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi 2.

- Tên giao dịch quốc tế : hydraulic construction joint stock company 2.

- Tên giao dịch viết tắt : hsco2.

- Trụ sở chính : xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi 2 được lựa chọn những ưu đãi của một trong hai Nghị định : số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 để đăng ký với cơ quan thuế địa phương.

Điều 4. Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi 2 kinh doanh các ngành nghề :

- Xây dựng các công trình thuỷ lợi : đê, đập, kè, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu, ống dẫn nước.

- Xây dựng các công trình thuỷ công thuộc các công trình thuỷ điện, xây dựng đường dây điện và trạm biến áp đến 35 KV.

- Xây dựng công trình dân dụng và phần vỏ bao che công trình công nghiệp nhóm B.

- Xây dựng đường bộ tới cấp III và cầu cống trên đường bộ.

- Thi công xử lý nền móng công trình.

- Sửa chữa và nâng cấp các công trình giao thông và thuỷ lợi.

- Khai thác, vận tải vật liệu xây dựng.

- Nhập khẩu, kinh doanh vật tư thiết bị chuyên dùng ngành thuỷ lợi.

- Kinh doanh khách sạn - du lịch.

Điều 5. Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi 2 :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Xây dựng thuỷ lợi 2 có trách nhiệm điều hành quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi 2.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I, Giám đốc Công ty Xây dựng thuỷ lợi 2, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng thuỷ lợi 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 6,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Tôn,
các Vụ : KTTH, TH, NN,
- Lưu : ĐMDN (5), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG


 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2000/QĐ-TTg ngày 27/06/2000 chuyển Công ty Xây dựng thuỷ lợi 2 thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.406

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!