Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 70/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY KHỬ TRÙNG VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 754/BNN-TCCB ngày 22 tháng 3 năm 2001
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Khử trùng Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau :

1. Vốn Điều lệ Công ty cổ phần : 12.000.000.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 20% vốn Điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 60% vốn Điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp : 20% vốn Điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Khử trùng Việt Nam tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hoá là 112.916.709.490 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 20.563.134.237 đồng.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý phần vốn Nhà nước còn lại tại Công ty Khử trùng Việt Nam sau khi giao đủ vốn Điều lệ cho Công ty cổ phần.

4. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 10.935 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 328.050.000 đồng.

5. Sử dụng tiền bán cổ phần để đào tạo - đào tạo lại người lao động trong doanh nghiệp và ưu đãi đối với doanh nghiệp sau cổ phần hoá thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Khử trùng Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần.

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Khử trùng giám định Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế : international insPection fumigation joint stock company.

- Tên viết tắt : vietnam fumigation company - VFC.

- Trụ sở chính : số nhà 29, đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Khử trùng giám định Việt Nam kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sản xuất, gia công các loại thuốc bảo vệ thực vật và vật tư khử trùng.

- Cung cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông, lâm sản và các vật thể khác.

- Nhập khẩu vật tư, hoá chất phục vụ cho bảo vệ thực vật kiểm dịch thực vật và khử trùng.

- Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu; bảo dưỡng các công trình xây dựng khách sạn, nhà hàng.

Điều 4. Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Khử trùng Việt Nam có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Khử trùng giám định Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty Khử trùng Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khử trùng giám định Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH, NN,
- Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2001/QĐ-TTg ngày 03/05/2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Khử trùng Việt Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.042

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!