Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6610/QĐ-UB-NC năm 1997 về việc chấm dứt hoạt động Ban Chỉ đạo các khu công nghiệp tập trung của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6610/QĐ-UB-NC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 20/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6610/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20/11/1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG CỦA THÀNH PHỐ .

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;
- Căn cứ Quyết định số 715/TTg ngày 11/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt Ban Quản lý khu Nam thành phố) ;
- Căn cứ Thông báo số 461/TBNS-TU ngày 10 tháng 11 năm 1997 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức và cán bộ ;
- Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố tờ trình số 260/TCCQ ngày 17/11/1997 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay chấm dứt hoạt động của Ban Chỉ đạo các Khu Công nghiệp tập trung của thành phố (được thành lập theo Quyết định số 260/QĐ-UB-NC-VX ngày 25/1/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 2. - Các thành viên kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 260/QĐ-UB-NC-VX ngày 25/1/1996, nay thôi kiêm nhiệm ; đối với thành viên chuyên trách của Ban Chỉ đạo này sẽ có quyết định riêng.

Điều 3. - Ban Chỉ đạo các Khu Công nghiệp tập trung của thành phố có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nhân sự, hồ sơ tư liệu, cơ sở vật chất, tài chính cho Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Trưởng Ban Quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Khu Công nghiệp tập trung, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6610/QĐ-UB-NC năm 1997 về việc chấm dứt hoạt động Ban Chỉ đạo các khu công nghiệp tập trung của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.274
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.246.85