Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 638/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy vào Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 638/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 12/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 638/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ VÀ THANG MÁY VÀO CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995 ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Xét Thông báo số 266/ĐMDN ngày 31/12/2002 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Văn bản đề nghị số 1002/CV-VP ngày 09/12/2002 của Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn ;
Xét Tờ trình số 37/KHĐT-KD ngày 28/01/2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay sáp nhập Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy (doanh nghiệp Nhà nước thành lập theo Quyết định số 3664/QĐ-UB-NCVX ngày 31/10/1994 của ủy ban nhân dân thành phố) vào Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn (doanh nghiệp Nhà nước thành lập theo Quyết định số 2684/QĐ-UB-NC ngày 18/8/1994 của ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 2.- Trụ sở của Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn đặt tại số 432 An Dương Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Ngành nghề kinh doanh của Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn, trên cơ sở giữ nguyên ngành nghề đã có của Công ty và bổ sung thêm chức năng của Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy ; cụ thể bổ sung thêm :

Thiết kế nhà ở phục vụ nhu cầu kinh doanh của đơn vị (không nhận thầu thiết kế). Thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thang máy và các thiết bị nhà cao tầng.

Điều 4.- Vốn của Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn sau khi sáp nhập sẽ đăng ký kinh doanh bổ sung theo văn bản xác nhận vốn của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố đối với hai doanh nghiệp.

Điều 5.- Giám đốc Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy và Giám đốc Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn có trách nhiệm :

5.1- Giao nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy.

5.2- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục ; tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty.

5.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng qui định hiện hành.

5.4- Nộp bản chính quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ; nộp con dấu tại Công an thành phố.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 3664/QĐ-UB-NCVX ngày 31/10/1994 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy. Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn có trách nhiệm kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý của Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị-Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn, Giám đốc các doanh nghiệp tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 
Nơi nhận :
- Như điều 7
- VPCP, Bộ KHĐT, Bộ TC
- TTUB : CT, các PCT
- Các Ban Đảng : TC, VPTU
- Cục Thuế, Công an TP
- Chi nhánh NHNN. TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)


KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH


 Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 638/2003/QĐ-UB về việc sáp nhập Công ty Xây dựng kinh doanh nhà và thang máy vào Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171