Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 451/QĐ-UB năm 1989 về việc giao ngành thuế kiểm tra thu thuế các hình thức sử dụng tư thương trong tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 451/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 13/10/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 451/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NGÀNH THUẾ KIỂM TRA THU THUẾ CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG TƯ THƯƠNG TRONG TỔ CHỨC KINH TẾ XHCN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UB ngày 6-7-1988 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sử dụng tư thương trong các tổ chức kinh tế quốc doanh;
Xét báo cáo của Đoàn kiểm tra sử dụng tư thương ngày 10 tháng 6 năm 1989;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao nhiệm vụ ngành thuế công thương nghiệp thành phố thực hiện việc kiểm tra thu thuế công thương nghiệp các hình thức sử dụng tư thương trong các tổ chức kinh tế XHCN trên địa bàn thành phố (Trung ương, thành phố, quận, huyện, phường, xã)

Những trường hợp sử dụng tư thương không đúng tinh thần quyết định số 183/QĐ-UB ngày 6 tháng 7 năm 1988 của Ủy ban nhân dân thành phố thì thực hiện việc thu thuế công thương nghiệp như hộ cá thể.

Điều 2. Những đơn vị thương nghiệp quốc doanh, thương nghiệp hợp tác xã cho tư nhân thuế mướn mặt bằng để kinh doanh, hoặc khoán cho mậu dịch viên tự xuất vốn, tự mua, tự bán thì những người bán hàng này ngoài việc trả tiền thuê mặt bằng phải khai trình và nộp thuế thương nghiệp cho cơ quan thuế như hộ cá thể.

Điều 3. Nghiêm cấm các quận, huyện, phường, xã, ban ngành đoàn thể đề ngoài danh sách thu nộp thuế những hộ sản xuất kinh doanh, đề tạo nguồn thu riêng cho đơn vị địa phương.

Điều 4. Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 451/QĐ-UB năm 1989 về việc giao ngành thuế kiểm tra thu thuế các hình thức sử dụng tư thương trong tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.614
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16