Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 45/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 21/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP NHÀ MÁY CƠ KHÍ THUỐC LÁ VÀO NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 08 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 43/CP-ĐMDN ngày 18 tháng 07 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long;
Xét đề nghị của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Công văn số 21/TLVN-CV-TC ngày 20 tháng 07 năm 2000) về việc sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Điều 2. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn việc sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Nhà máy Cơ khí Thuốc lá và Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như trên,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ban Tổ chức-Cán Bộ CP,
- Ban ĐMQLDNTW,
- UBND TP Hà Nội,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Huy Côn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2000/QĐ-BCN ngày 21/07/2000 sáp nhập Nhà máy Cơ khí Thuốc lá vào Nhà máy Thuốc lá Thăng Long do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.720

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!