Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Khách sạn Thanh Nhàn thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế thành Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Thanh Nhàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 44/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 26/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN KHÁCH SẠN THANH NHÀN THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-THƯƠNG MẠI THANH NHÀN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 22 tháng 7 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án chuyển Khách sạn Thanh Nhàn thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế thành Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Thanh Nhàn;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (công văn số 1723/TT-HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 1999), Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Khách sạn Thanh Nhàn (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế - Doanh nghiệp thành viên độc lập Tổng Công ty Than Việt Nam), gồm có:

1) Cơ cấu vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 1.100.000.000 đồng (một tỷ một trăm triệu đồng), trong đó:

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 47,27% vốn Điều lệ,

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 52,73% vốn Điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

2) Giá trị của Khách sạn Thanh Nhàn (Quyết định số 1177/QĐ/HĐQT ngày 05 tháng 07 năm 1999 của Tổng Công ty Than Việt Nam về xác định giá trị Khách sạn Thanh Nhàn) tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 1998 để cổ phần hoá :

Giá trị thực tế doanh nghiệp: 836.034.300 đồng, trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 797.347.900 đồng.

3) Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 5.200 cổ phần ; phần giá trị được ưu đãi là 156.000.000 đồng.

- Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần là 1.110 cổ phần, trị giá 77.700.000 đồng.

4) Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Than Việt Nam về việc cho phép sử dụng một phần trong số tiền bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước của Khách sạn Thanh Nhàn để chi phí cổ phần hoá, trợ cấp lao động dôi dư, đào tạo lại công nhân. Công ty Xuất nhập khẩu & Hợp tác quốc tế và Khách sạn Thanh Nhàn làm các thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Than Việt Nam xem xét, quyết định.

Điều 2. Chuyển Khách sạn Thanh Nhàn (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế - Doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Than Việt Nam) thành Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Thanh Nhàn kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1999.

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Thanh Nhàn,

- Tên giao dịch quốc tế: THANHNHAN TRADE TOURISM STOCK COMPANY, viết tắt là : TNTT.

- Trụ sở đặt tại : 131, phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Thanh Nhàn kinh doanh ngành nghề:

- Kinh doanh dịch vụ, khách sạn, văn phòng, du lịch lữ hành,

- Sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm mỹ nghệ ; kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ vật tư, hàng hoá,

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Thanh Nhàn là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Công ty.

Điều 5. Tổng Công ty Than Việt Nam chỉ đạo Công ty Xuất nhập khẩu & Hợp tác quốc tế và Khách sạn Thanh Nhàn tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng Quản trị , Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần )

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu & Hợp tác quốc tế và Khách sạn Thanh Nhàn có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ Khách sạn Thanh Nhàn cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Thanh Nhàn.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu & Hợp tác Quốc tế và Giám đốc Khách sạn Thanh Nhàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Như điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN, kho bạc Tp Hà Nội,
- Tổng Cục QLV&TSNN tại DN,
- UBND thành phố Hà Nội ,
- CTy Cổ phần Du lịch-Thương mại
Thanh Nhàn,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Khách sạn Thanh Nhàn thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế thành Công ty cổ phần Du lịch-Thương mại Thanh Nhàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145