Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 344-TTg năm 1994 hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 344-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 04/07/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 344-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY THÉP VÀ TỔNG CÔNG TY KIM KHÍ THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG .

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp nặng trong Công văn số 1611-TCCBĐT ngày 30 tháng 6 năm 1994
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng thành Tổng công ty thép Việt Nam.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng khẩn trương chỉ đạo việc hợp nhất nói tại Điều 1, trên nguyên tắc bảo đảm không làm thất thoát tài sản Nhà nước và không gây trở ngại cho việc hoạt động bình thường của các đơn vị này trong quá trình hợp nhất.

Điều 3. Sau khi hợp nhất, Bộ Công nghiệp nặng cần tiến hành các thủ tục thành lập lại Tổng công ty thép Việt Nam theo đúng Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Quyết định số 90-TTg ngày 7-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng chỉ định tạm thời Tổng Giám đốc Tổng công ty thép Việt Nam để điều hành công việc của Tổng công ty cho đến khi Tổng công ty được thành lập lại theo quy định hiện hành.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng và Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 344-TTg

Hanoi, July 04, 1994

 

DECISION

ON THE MERGER OF THE GENERAL STEEL CORPORATION AND THE GENERAL METALS CORPORATION UNDER THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government issued on the 30th of September 1992;
At the proposal of the Ministry of Heavy Industry contained in Note 1611-TCCBDT filed on the 30th of June, 1994.

DECIDES:

Article 1.- To merge the General Steel Corporation and the General Metals Corporation under the Ministry of Heavy Industry into the Vietnam General Steel Corporation.

Article 2.- The Minister of Heavy Industry shall direct the quick merger stipulated in Article 1 on the principle of not allowing any loss of State property and not hindering the normal activities of these units in the merger process.

Article 3.- After the merger, the Ministry of Heavy Industry shall work out the procedures to re-establish the Vietnam General Steel Corporation in compliance with Decree No 388-HDBT issued by the Council of Ministers (now the Government) on the 20th of November, 1991, and Decision No 90-TTg issued by the Prime Minister on the 7th of March, 1994.

Article 4.- The Minister of Heavy Industry shall appoint a temporary General Director to run the work of the Vietnam General Steel Corporation until it is re-established in accordance with current prescriptions.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 344-TTg năm 1994 hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251