Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 332/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 332/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG THUỘC TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nư­­ớc ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Nghị định số 145/2005/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển Công ty Xăng dầu hàng không - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu hàng không.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu hàng không có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài n­­ước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu hàng không.

- Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Air Petrol Limited Company.

- Tên viết tắt tiếng Anh: VINAPCO, LTD.

- Vốn điều lệ: 205.943.785.909 đồng (hai trăm linh lăm tỷ, chín trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn, chín trăm linh chín đồng).

- Trụ sở chính: số 202 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: xuất nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ, vật tư, phụ tùng, hoá chất, trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành xăng dầu; khai thác, chế biến dầu mỏ; sản xuất, kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật xăng dầu; cung ứng xăng dầu hàng không, dịch vụ tra nạp nhiên liệu cho các hãng hàng không nội địa và quốc tế tại các sân bay dân dụng Việt Nam; kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu mỏ khác; vận chuyển xăng dầu, sản phẩm dầu mỏ và hàng khoá khác; kinh doanh kho cảng, du lịch, khách sạn, dịch vụ thương mại và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty theo mô hình: Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty đ­­ược quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức đ­­ược Nhà n­ước ủy quyền là đại diện chủ sở hữu:

Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Địa chỉ: số 202 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu hàng không theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu hàng không có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty Xăng dầu hàng không.

Điều 6. Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu hàng không có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán tr­­ưởng Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Giám đốc Công ty Xăng dầu hàng không và Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu hàng không chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯ­­ỚNG
PHÓ THỦ TƯ­­ỚNG 

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 332/2005/QĐ-TTg ngày 14/12/2005 về việc chuyển Công ty Xăng dầu hàng không thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.216

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105