Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 304-QĐ-TS năm 1962 về chuyển tổ chức Xí nghiệp đánh cá Nhật Lệ thành xí nghiệp Quốc doanh đánh cá sông Gianh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản ban hành.

Số hiệu: 304-QĐ-TS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Cao Đàm
Ngày ban hành: 19/06/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUỶ SẢN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 304-QĐ-TS

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TỔ CHỨC XÍ NGHIỆP ĐÁNH CÁ NHẬT LỆ THÀNH XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH ĐÁNH CÁ SÔNG GIANH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

 Căn cứ Nghị định số 156-CP ngày 05-10-1962 của Hội đồng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục thủy sản;
Xét nhu cầu công tác và theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay chuyển tổ chức xí nghiệp đánh cá Nhật Lệ  thành xí nghiệp “Quốc doanh đánh cá sông Gianh” trực thuộc Tổng cục, đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Cục khai thác chế biến hải sản.

Điều 2. – Nhiệm vụ và quyền hạn:

“Quốc doanh đánh cá sông Gianh” là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có nhiệm vụ khai thác, chế biến hải sản, sửa chữa công cụ nghề cá, xe gai đan lưới, v.v... góp phần xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, tích lũy vốn cho Nhà nước.

Cụ thể:

1. Lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho xí nghiệp, và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch đó, sau khi được Tổng cục xét duyệt.

2. Tận dụng hết khả năng sẵn có, đi đôi với việc cải tiến nghề nghiệp, cải tiến kỹ thuật để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động, tìm luồng sản xuất, khai thác khắp nơi, nhằm nâng cao thành quả kinh tế của xí nghiệp.

3. Trên cơ sở những hải sản đã khai thác được, xí nghiệp tiến hành tổ chức chế biến hải sản, đảm bảo “nhanh, nhiều, tốt, rẻ” hợp vệ sinh; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thêm mặt hàng mới để cung cấp nhu cầu thực phẩm của nhân dân và yêu cầu của xuất khẩu.

4. Theo khả năng, xí nghiệp tự sửa chữa vỏ tàu, thuyền và các tư liệu sản xuất khác, nhằm phục vụ kịp thời cho sản xuất.

5. Tổ chức sử dụng hợp lý và bảo quản tốt các thiết bị máy móc, công cụ và phương tiện sản xuất khác, nhằm phục vụ đắc lực cho sản xuất.

6. Được mở tài khoản gửi tiền Ngân hàng, vay Ngân hàng để sản xuất.

7. Được giao dịch, ký hợp đồng trao đổi mua bán hàng hóa với các cơ quan, xí nghiệp trên quan hệ hợp tác xã hội chủ nghĩa để hoàn thành kế hoạch.

8. Phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ và của Tổng cục. Đảm bảo chế độ hạch toán kinh tế, chế độ tài vụ, chống lãng phí tham ô, thực hành tiết kiệm.

9. Tổ chức thi đua xã hội chủ nghĩa rộng rãi làm cho mọi người đều tham gia thi đua, tham gia quản lý xí nghiệp, cải tiến lề lối làm việc, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, tích cực tham gia công tác bảo vệ bờ biển, bảo vệ quốc phòng.

10. Chăm lo cải thiện không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của cán bộ, công nhân, viên chức trong xí nghiệp, đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn xí nghiệp.

11. Có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo tại chức về văn hóa, nghiệp vụ, kỹ thuật cho công nhân, viên chức trong xí nghiệp.

12. Được thuê mướn nhân công theo kế hoạch đã được xét duyệt để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

13. Được Tổng cục phân nhiệm trực tiếp quản lý cán bộ công nhân, viên chức trong xí nghiệp.

Điều 3. – Giám đốc xí nghiệp chịu sự lãnh đạo của Tổng cục trưởng về mọi mặt và chịu sự quản lý chỉ lãnh đạo trực tiếp của Cục khai thác chế biến hải sản; đồng thời chịu sự chỉ đạo của các Vụ, Cục, Văn phòng chung quanh Tổng cục về từng mặt công tác nghiệp vụ.

Giám đốc xí nghiệp chịu trách nhiệm chung lãnh đạo toàn bộ công tác của xí nghiệp. Các Phó giám đốc giúp Giám đốc trong việc lãnh đạo chung và có thể được giám đốc ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác của xí nghiệp.

Điều 4. – Tổ chức bộ máy của xí nghiệp gồm:

- Ban kỹ thuật sản xuất.

- Ban hành chính nhân sự

- Ban kế hoạch tài vụ.

- Ban cung ứng

Và các đơn vị:

- Phân xưởng chế biến

- Ba đội thuyền đánh cá

- Tổ sửa chữa xe giây đan lưới.

Việc thành lập hoặc bãi bỏ các Ban, Đội, Phân xưởng hoặc các đơn vị tương đương sẽ do Tổng cục xét duyệt ra quyết định.

Nhiệm vụ cụ thể của xí nghiệp cũng như các bộ phận khác trong xí nghiệp, xí nghiệp căn cứ quyết định này tiến hành xây dựng điều lệ tổ chức xí nghiệp trình Tổng cục xét quyết định ban hành.

Điều 5. –  Quyết định trước đây trái với tinh thần quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. – Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục khai thác chế biến hải sản và Giám đốc xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC PHÓ
Nguyễn Cao Đàm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 304-QĐ-TS năm 1962 về chuyển tổ chức Xí nghiệp đánh cá Nhật Lệ thành xí nghiệp Quốc doanh đánh cá sông Gianh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status