Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 297-CT năm 1989 phê duyệt việc thành lập Liên hiệp sản xuất - Xuất nhập khẩu da - giầy và Liên hiệp sản xuất xuất nhập khẩu nhựa thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 297-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 24/10/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 297-CT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT VIỆC THÀNH LẬP LIÊN HIỆP SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU DA - GIẦY VÀ LIÊN HIỆP SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHỰA THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị định số 278-CP ngày 17-12-1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bộ Công nghiệp nhẹ;
Căn cứ Nghị định số 27-HĐBT ngày 22-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ Liên hiệp xí nghiệp quốc doanh và Chỉ thị số 147-CT ngày 30-5- 1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về triển khai thực hiện Nghị định số 27-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng;
Theo đề nghị của Bộ Công nghiệp nhẹ (tờ trình số 377-CNN/TCLĐ ngày 20-9-1989), sau khi có ý kiến nhất trí của Ban Tổ chức của Chính phủ (công văn số 301-TCCP ngày 17-10-1989) và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (công văn số 306-QL ngày 23-10-1989),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc thành lập Liên hiệp sản xuất - xuất nhập khẩu da - giầy và Liên hiệp sản xuất - xuất nhập khẩu nhựa thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ với nội dung gắn hoạt động sản xuất với kinh doanh xuất nhập khẩu trong một tổ chức thống nhất theo đề nghị của Bộ Công nghiệp nhẹ trong tờ trình số 377-CNN/TCLĐ ngày 20-9-1989.

Điều 2. Bộ Công nghiệp nhẹ có trách nhiệm ban hành các quyết định thành lập các Liên hiệp sản xuất - xuất nhập khẩu nói trên theo đúng những quy định trong Nghị định số 27-HĐBT ngày 22-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng và Chỉ thị số 147-CT ngày 30-5-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3. Bộ Công nghiệp nhẹ có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn Liên hiệp sản xuất - xuất nhập khẩu da - giầy và Liên hiệp sản xuất - xuất nhập khẩu nhựa xúc tiến việc thành lập Hiệp hội theo ngành nghề toàn quốc do Liên hiệp sản xuất - xuất nhập khẩu làm trung tâm để thu hút các thành phần kinh tế khác cùng tham gia nhằm hợp tác, giúp đỡ nhau khai thác mội tài năng và phát huy sức mạnh tổng hợp toàn ngành nhằm thục hiện 3 chương trình kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước, các hiệp định, nghị định thư và các chương trình gia công xuất khẩu đã ký kết với các nước xã hội chủ nghĩa và ngoài xã hội chủ nghĩa, các chương trình đồng bộ có mục tiêu phục vụ quốc phòng, phục vụ dân sinh theo kế hoạch Nhà nước.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thị hành Quyết định này.

 

 

Trần Đức Lương

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 297-CT năm 1989 phê duyệt việc thành lập Liên hiệp sản xuất - Xuất nhập khẩu da - giầy và Liên hiệp sản xuất xuất nhập khẩu nhựa thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.021
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77