Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2000/QĐ-TTg chuyển Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Xi măng Hà Tiên I thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 24/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2000/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP VẬN TẢI THUỘC CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN I THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Xi măng Hà Tiên I - Tổng công ty Xi măng Việt Nam như sau :

1. Vốn Điều lệ: 48.000.000.000 đồng

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 30% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 25% vốn Điều lệ,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 45% vốn Điều lệ,

2. Giá trị thực tế của bộ phận doanh nghiệp để cổ phần hóa: 47.538.983.767 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước : 47.233.700.474 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động :

Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động : 64.280 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi : 1.928.400.000 đồng.

4. Xí nghiệp Vận tải sau khi cổ phần hóa được sử dụng tiền bán cổ phần như sau :

- Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động : 250.000.000 đồng.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Xi măng Hà Tiên I thành Công ty cổ phần.

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên,

- Tên giao dịch quốc tế : HATIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY,

- Tên giao dịch quốc tế viết tắt : HATIEN TRANSCO,

- Trụ sở chính : km số 7, đường Hà Nội, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên kinh doanh các ngành nghề :

- Kinh doanh dịch vụ vận tải đường thủy, vận tải đường bộ trong và ngoài nước,

- Kinh doanh tổng hợp vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải và khai thác bến bãi,

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo phạm vi cho phép của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Xi măng Hà Tiên I có trách nhiệm điều hành quản lý Xí nghiệp Vận tải đến khi bàn giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Giám đốc Công ty Xi măng Hà Tiên I, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Như Điều 5,
- Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
Xây dựng,
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Tôn,
các Vụ : KTTH, TH, CN,
- Lưu : ĐMDN (5b), VT .

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2000/QĐ-TTg chuyển Xí nghiệp Vận tải thuộc Công ty Xi măng Hà Tiên I thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.392
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78