Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập chương trình phát triển và phân bổ ngành công nghiệp cơ khí điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1986 – 2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 23/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Võ Danh
Ngày ban hành: 26/02/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỔ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ 1986-2000

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983;
- Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UB ngày 07-3-1984 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc lập sơ đồ chung phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất và quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1986 – 2000;
- Theo đề nghị của đ/c Trưởng Ban Phân vùng kinh tế thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay lập chương trình nghiên cứu phát triển và phân bổ công nghiệp cơ khí điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1986 – 2000, gọi tắt là “chương trình công nghiệp cơ khí – điện tử” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nghiên cứu, đánh giá năng lực và tiềm năng về mọi mặt của công nghiệp cơ khí điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với vị trí là trung tâm công nghiệp của các tỉnh phía Nam.

2. Xây dựng các quan điểm, phương hướng, các mục tiêu và nội dung phát triển, phân bổ công nghiệp cơ khí – điện tử trên địa bàn thành phố đến năm 2000, trọng tâm là thời kỳ 1986 – 1990. Đề ra những biện pháp tổ chức và thực hiện.

Điều 2.- Chương trình công nghiệp cơ khí – điện tử là chương trình thuộc diện cấp thành phố và ủy nhiệm Ban Phân vùng kinh tế thành phố quản lý chương trình này.

Ban Phân vùng kinh tế thành phố có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tổ chức thực hiện chương trình.

Điều 3.- Cử đ/c Võ Thành Công làm Chủ nhiệm chương trình. Chủ nhiệm chương trình làm việc với Ban Phân vùng kinh tế về các vấn đề cụ thể trong tổ chức thực hiện.

Điều 4.- Các đ/c Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Phân vùng kinh tế, Chủ nhiệm chương trình và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan của thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập chương trình phát triển và phân bổ ngành công nghiệp cơ khí điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1986 – 2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.687

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184