Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 228/2003/QĐ-BCN thành lập Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 228/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 24/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 228/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY THÉP TẤM LÁ PHÚ MỸ

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1697/CP-ĐMDN ngày 16 tháng 12 năm 2003 về việc thành lập Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam tại Tờ trình số 3517/T-TC ngày 28 tháng 11 năm 2003 về việc thành lập Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam.

Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ là doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Công ty đặt tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tên giao dịch quốc tế : Phu My Flat Steel Company

Tên viết tắt : PFS

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất thép tấm, thép lá cán nguội, thép lá mạ kẽm, mạ màu và hợp kim các loại;

- Kinh doanh các loại thép tấm, thép lá sản xuất trong nước và nhập khẩu;

- Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập Công ty :145.000.000.000 đồng (một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng).

Điều 4. Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục để đăng ký kinh doanh, hoạt động theo luật pháp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Giám đốc Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5,
- VP Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ LĐTB&XH,
- Bộ Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Ban ĐMPTDN Bộ CN,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Cty Thép tấm lá Phú Mỹ
- Công báo, 

 KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
 
 


 Đỗ Hữu Hào
 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 228/2003/QĐ-BCN thành lập Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.780
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202