Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2254/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 28/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2254/2002/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NHỰA THÀNH PHỐ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN TIẾN

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 12/12/2001 về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UB ngày 28/5/2002 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa thành phố ;
Xét Tờ trình số 85/ĐMDN ngày 7/5/2002 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố về việc xét chuyển thể cho Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa thành phố như sau :

1- Vốn điều lệ Công ty cổ phần là : 20.000.000.000 đồng

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 15% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần của cán bộ-công nhân viên và cổ đông ngoài doanh nghiệp : 85% vốn điều lệ.

2- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa 31/12/2000 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 67.662.389.478 đồng

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 16.941.529.231 đồng

3- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

- Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án) : 23.020 cổ phần.

- Phần giá trị được ưu đãi (theo phương án) : 690.600.000 đồng.

Điều 2.- Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa thành phố thành Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến.

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến.

Tên giao dịch quốc tế : TAN TIEN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY ;

Tên viết tắt : UNIPLAST ;

Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại số 169/105 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng từ chất dẻo, các sản phẩm nhựa chất lượng cao, kích cỡ lớn phục vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, các dự án đầu tư trong nước và ngoài nước tại Việt Nam ;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các loại vật tư nguyên liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành nhựa và các lĩnh vực khác như : nông, lâm, ngư, nghiệp, cấp thoát nước, điện lực, bưu chính viễn thông... ;

- Trực tiếp đầu tư dưới các hình thức : đổi mới công nghệ, mở cửa hàng đại lý tiêu thụ sản phẩm, cho thuê tài sản, liên doanh, liên kết, góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo khả năng phát triển của Công ty ;

- In bao bì các loại ;

- Xây dựng - lắp đặt các công trình cấp thoát nước dẫn khí, điện lực, bưu chính viễn thông.

Điều 4.- Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty Cổ phần, Luật Doanh nghiệp ;

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa thành phố có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 2540/QĐ-UB-NC ngày 10/8/1994 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa thành phố, sau khi Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo luật định.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi Cục Trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố, Giám đốc Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa thành phố và các cơ quan Sở-Ban-Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 6
- Ban ĐMQLDN/TW
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND. TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban Tổ chức TU
- Văn phòng Thành ủy
- TT Ban ĐM QLDN/TP
- Sở Lao động-TB và XH/TP
- Cục Thuế TP, Kho bạc NN/TP,
- Cục Thống kê thành phố
- CA/TP, Chi nhánh NH NN/TP
- VPHĐ-UB : CPVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2254/2002/QĐ-UB ngày 28/05/2002 Về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu nhựa Thành phố thành Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.145

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214