Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 225-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 16/06/1975 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 225-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 1975 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CAO TRONG NĂM 1975

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và chỉ tiêu thu chi ngân sách Nhà nước năm 1975 đã được giao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố cần phối hợp với Công đoàn động viên các xí nghiệp đăng ký vượt mức kế hoạch Nhà nước về tất cả các chỉ tiêu, trước hết là những chỉ tiêu chủ yếu.

Để khuyến khích việc này, Thủ tướng Chính phủ quyết định:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch giao cho các xí nghiệp, tổng hợp lại phải khớp với chỉ tiêu toàn ngành và lấy đó làm căn cứ đăng ký cao.

2. Các xí nghiệp đã đăng ký chính thức và đúng thời hạn những chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đã giao thì tùy theo mức độ thực hiện mà được xét khen thưởng với mức cao hơn theo thông tư của Thủ tướng Chính phủ số 179-TTg ngày 13-7-1974.

3. Thời hạn cuối cùng để các xí nghiệp đăng ký ca năm 1975 là ngày 31 tháng 7 năm 1975. Mức đăng ký cao này sau khi được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp duyệt sẽ trở thành mức đăng ký chính thức của xí nghiệp.

Các xí nghiệp thuộc các ngành trung ương trực tiếp quản lý phải sao gửi kế hoạch đầu năm và những chỉ tiêu kế hoạch đăng ký cao cho Bộ Tài chính, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng cục Thống kê và Tổng công đoàn ; các xí nghiệp thuộc địa phương quản lý phải sao gửi những tài liệu nói trên cho các cơ quan nói trên ở địa phương.

Trường hợp được giao thêm chỉ tiêu kế hoạch vào giữa năm thì vẫn căn cứ vào mức chỉ tiêu kế hoạch đầu năm để tính mức đăng ký cao và xét khen thưởng. Việc xét khen thưởng đối với xí nghiệp phải làm chặt chẽ, coi trọng chất lượng sản phẩm, khuyến khích những xí nghiệp hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước mà tiết kiệm được nguyên vật liệu. Đối với các xí nghiệp được giao thêm chỉ tiêu kế hoạch nhưng vì Nhà nước không bảo đảm cung cấp đủ vật tư mà không thực hiện được kế hoạch thì khi xét khen thưởng cuối năm cần được chiếu cố để khuyến khích mặt cố gắng tích cực của xí nghiệp.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, theo dõi và đôn đốc việc thi hành quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 225-TTg ngày 16/06/1975 khuyến khích vật chất đối với các xí nghiệp đăng ký kế hoạch cao trong ngày 16/06/1975 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.727

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!