Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 25/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 19/2002/BNN/TCCB/QĐ ngày 18/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v đổi tên Xí nghiệp In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thành Công ty In nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty In nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công ty In nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ:

- Công nghiệp in bao gồm: In bản đồ, sách, báo, văn hoá phẩm, tem nhãn bao bì và các tài liệu phục vụ cho sự nghiệp phát triển ngành nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành in.

Điều 2. Tổ chức bộ máy của Công ty:

- Ban lãnh đạo Công ty có: Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng.

Giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành;

- Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức hành chính, phòng kế toán tài vụ, phòng Kỹ thuật công nghệ, phòng Kế hoạch - vật tư;

- Phân xưởng sản xuất: Phân xưởng in Offset;

Phân xưởng thành phẩm;

- Các tổ trực thuộc.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có liên quan và giám đốc Công ty In nôngnghiệp và công nghiệp thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2002/QĐ-BNN ngày 25/03/2002 về chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Công ty In nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105