Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2006/QĐ-UB về kết thúc hoạt động của Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội (HAPROSIMEX) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 21/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 02/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 21/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (HAPROSIMEX)"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-TC ngày 18/02/1989 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội (HAPROSIMEX);
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kết thúc hoạt động của Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội (HAPROSIMEX) kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2006.

Điều 2. Giao Giám đốc sở Nội vụ chỉ đạo Tổng Giám đốc Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và các vấn đề có liên quan khác cho Giám đốc công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (HAPROSIMEX) tiếp nhận trước ngày 10 tháng 3 năm 2006 để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - công ty Con.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương binh và Xã hội, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp, Cục thuế Hà Nội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Tổng Giám đốc Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội, Giám đốc công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội và Giám đốc các công ty thành viên trực thuộc Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2006/QĐ-UB ngày 02/03/2006 về kết thúc hoạt động của Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội (HAPROSIMEX) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192