Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 209/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 209/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 209/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của  Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh;
Căn cứ Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của  Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Đối với nông trường quốc doanh:

a) Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả, giữ nguyên mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thọ Vực;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su công nghiệp.

b) Sáp nhập vào Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai:

- Xí nghiệp Nông nghiệp và Dịch vụ Sông Ray.

2. Đối với lâm trường quốc doanh:

a) Các lâm trường chuyển thành Ban Quản lý rừng phòng hộ:

- Lâm trường Vĩnh An;

- Lâm trường 600;

- Lâm trường Tân Phú;

- Lâm trường Long Thành;

- Lâm trường Xuân Lộc.

b) Lâm trường chuyển thành Trung tâm lâm nghiệp (đơn vị sự nghiệp có thu):

- Lâm trường Biên Hoà.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh như quy định tại Điều 1 Quyết định này; quyết định việc sắp xếp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thọ Vực và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su công nghiệp một cách phù hợp khi thực hiện cổ phần hoá Công ty Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Đồng Nai.

2. Quyết định điều chỉnh lại diện tích, ranh giới các loại đất giao cho các nông trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ và Trung tâm lâm nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp của địa phương; quy hoạch phát triển của từng nông trường và yêu cầu quản lý của từng Ban Quản lý rừng phòng hộ như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 1952/BNN-ĐMDN ngày 04 tháng 8 năm 2006.

Điều 3. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong thực hiện Đề án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 và Điều 4;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website CP, Ban Điều hành 112,
  các Vụ: NN, TH, V.IV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 209/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.502
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37