Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 202-CT năm 1983 về việc kiện toàn các Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 202-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 19/07/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 202-CT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 1983 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CÁC BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Để thị hành nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ V về hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền Nam, tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, củng cố quan hệ sản xuất trong cả nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay kiện toàn Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh trung ương, với nhiệm vụ và quyền hạn đã ghi trong nghị định số 11-CP ngày 17-1-1978 của Hội đồng Chính phủ.

Thành phần Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh trung ương gồm có:
            Trưởng ban : Đồng chí Đỗ Mười, phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

Các phó trưởng ban :

Phó trưởng ban thứ nhất : Đồng chí Trần Phương, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

Phó trưởng ban : Đồng chí bộ trưởng Bộ Nội thương.

Đồng chí Tô Thiện, Phó chủ nhiệm Liên hợp tác xã tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp trung ương.

Phó trưởng ban thường trực : Đồng chí Bùi Đức Vy, hiện là Ủy viên Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh trung ương.

Các ủy viên Ban :

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm.

Đồng chí Hồ Thị Chí, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đáng, Thứ trưởng Bộ Lương thực.

Đồng chí Bùi Công Khai, đại diện Bộ Giao thông vận tải.

Đồng chí trưởng ban ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Báu, chuyên viên Văn phòng Hội đồng bộ trưởng

Các Bộ và Tổng cục khác có trách nhiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư doanh được mời tham gia các phiên họp của Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh trung ương trong những trường hợp cần thiết.

Điều 2.- Các Bộ, Tổng cục có trách nhiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư doanh cần kiện toàn bộ máy chuyên trách công tác này,cử một đồng chí thứ trưởng hoặc tổng cục phó chuyên trách.

Điều 3.- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc trực thuộc trung ương kiện toàn Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh của cấp mình và tăng cường bộ máy chuyên trách của các Sở và tổ chức có trách nhiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư doanh ở địa phương.

 Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, các bộ trưởng. chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương và các đồng chí có tên ghi trong điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 202-CT năm 1983 về việc kiện toàn các Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.732

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117