Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 200/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 200/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 200/2005/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỆT - MAY HÒA THỌ THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nư­­ớc ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Chuyển Công ty Dệt - May Hòa Thọ - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt - May Hòa Thọ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt - May Hòa Thọ có con dấu riêng, đ­­ược mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nư­­ớc theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt - May Hòa Thọ.

- Tên giao dịch quốc tế: Hoa Tho Textile and Garment one Member of State Responsibility Limited Company.

­- Tên viết tắt tiếng Anh: HOTEXCO.

- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng (ba m­ươi tỷ đồng).

- Trụ sở chính: số 36 Ông ích Đường, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2.Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: sản xuất, kinh doanh - xuất nhập khẩu trực tiếp các loại sản phẩm sợi, may mặc, nguyên phụ liệu, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh sợi, may mặc và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3.Tổ chức và hoạt động

1. Mô hình quản lý của Công ty: Hội đồng quản trị.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty đ­­ược quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4.Tổ chức đ­­ược Nhà nư­­ớc ủy quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

Địa chỉ : số 25 Bà Triệu - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 5.Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt - May Hòa Thọ có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty Dệt - May Hòa Thọ.

Điều 6.Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt - May Hòa Thọ có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán tr­­ưởng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt - May Hòa Thọ và Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Dệt - May Hòa Thọ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 200/2005/QĐ-TTg ngày 08/08/2005 về việc chuyển công ty dệt - may hòa thọ thuộc tổng công ty dệt - may Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.269

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!