Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 193-BCNN-CBLĐ năm 1963 về tổ chức các bộ môn giúp việc giám đốc các xí nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Số hiệu: 193-BCNN-CBLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nhẹ Người ký: Nguyễn Đức Tâm
Ngày ban hành: 23/10/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 193-BCNN-CBLĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC CÁC BỘ MÔN GIÚP VIỆC GIÁM ĐỐC CÁC XÍ NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

Căn cứ Nghị định số 182-CP ngày 02-11-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nhẹ;
Căn cứ vào nhu cầu phát triển mới của các xí nghiệp và qua kinh nghiệm thực tế trong thời gian qua;
Để thống nhất cơ cấu tổ chức các bộ môn quản lý giúp việc giám đốc trong các loại xí nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định thống nhất các cơ cấu tổ chức quản lý trong các loại xí nghiệp như sau:

a) Các xí nghiệp thuộc hạng 1, 2 gồm có các bộ phận chủ yếu:

1. Kế hoạch thống kê

2. Kế toán tài vụ

3. Kỹ thuật cơ điện

4. Kỹ thuật công nghệ

5. Cung tiêu

6. Cán bộ và lao động

7. Bảo vệ

8. Y tế

9. Hành chính quản trị.

Ngoài ra do yêu cầu cụ thể của từng xí nghiệp có thể lập thêm các bộ phận như sau:

- Xí nghiệp nào do yêu cầu của công tác cán bộ, lao động phát triển có thể lập ra hai bộ phận: tổ chức cán bộ (bao gồm cả giáo dục) và lao động tiền lương.

- Xí nghiệp nào do công tác hành chính quản trị phát triển có thể lập thành hai bộ phận: Hành chính và quản trị.

b) Các xí nghiệp hạng 3, 4 gồm có các bộ phận chủ yếu:

1. Kế hoạch thống kê

2. Kế toán tài vụ

3. Kỹ thuật cơ điện

4. Kỹ thuật công nghệ

5. Cung tiêu

6. Cán bộ và lao động

7.  Y tế

8.  Hành chính quản trị.

Ngoài ra xí nghiệp nào do yêu cầu quan trọng của công tác bảo vệ có thể lập thành một bộ phận riêng.

c) Các xí nghiệp hạng 5, 6 gồm có các bộ phận chủ yếu:

1. Kế hoạch thống kê

2. Kế toán tài vụ

3. Kỹ thuật (bao gồm kỹ thuật cơ điện, công nghệ)

4. Cung tiêu

5. Cán bộ và lao động

6. Hành chính quản trị (bao gồm y tế)

Ngoài ra do yêu cầu của các mặt công tác chưa phát triển đến mức độ cần thiết, xí nghiệp có thể nhập hai bộ phận cán bộ lao động và hành chính quản trị làm một bộ phận lấy tên là hành chính nhân sự.

Điều 2. – Các xí nghiệp sẽ tùy theo tình hình cụ thể trong từng thời gian và tính chất sản xuất của xí nghiệp mình mà lập các bộ phận công tác về kiến thiết cơ bản, nông vụ, lâm vụ, kiểm tra kỹ thuật và hóa nghiệm cho thích hợp.

Điều 3. – Các xí nghiệp căn cứ vào quy định thống nhất trên, căn cứ vào Nghị định 467-BCN-KB2 ngày 19-4-1960 về việc phân loại xí nghiệp và tình hình cụ thể về công tác và cán bộ trong từng thời gian thuộc xí nghiệp mình mà đề nghị với Bộ duyệt y cho việc thành lập Ban hay Phòng.

Điều 4. – Quyết định này thay thế cho Quyết định số 668-BCN-KB2 ngày 04-6-1960 và có hiệu lực từ khi ký quyết định. Các ông Vụ trưởng Vụ cán bộ và lao động, Giám đốc các  xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 193-BCNN-CBLĐ năm 1963 về tổ chức các bộ môn giúp việc giám đốc các xí nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.10.183