Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Thương mại-Dịch vụ Nhựa số 1 trực thuộc Tổng Công ty Nhựa Việt Nam trên cơ sở bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu Nhựa của Văn phòng Tổng Công ty Nhựa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 19/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 09/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ NHỰA SỐ 1 TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ BỘ PHẬN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NHỰA CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-TCCB ngày 21 tháng 6 năm 1996 của Bộ Công nghiệp phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Nhựa Việt Nam;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Nhựa Việt Nam (tờ trình số 107/NVN-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 1999);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Công ty Thương mại-Dịch vụ Nhựa số 1 trực thuộc Tổng Công ty Nhựa Việt Nam trên cơ sở bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu Nhựa của Văn phòng Tổng Công ty Nhựa Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Thương mại-Dịch vụ Nhựa số 1 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Nhựa Việt Nam, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu để giao dịch theo quy định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Tên giao dich quốc tế: VINAPLAST – HOCHIMINH.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 92-94 phố Lý Tự Trọng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ các loại:

- Vật tư, hóa chất phụ gia, nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng khuôn mẫu, các loại thép làm khuôn;

- Các loại sản phẩm nhựa, sắt tráng men, nhôm, inốc, kim khí tiêu dùng, văn phòng phẩm;

- Kinh doanh các ngành nghề khác do Tổng Công ty giao phù hợp quy định của pháp luật.

Vốn kinh doanh ban đầu: 3.600.000.000 đồng VN

Điều 3. Công ty làm đầy đủ thủ tục đăng ký ngành nghề và hoạt động kinh doanh theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Nhựa Việt Nam phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Nhựa Việt Nam, Giám đốc Công ty Thương mại-Dịch vụ Nhựa số 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5,
- UBND Thành phố HCM,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Huy Côn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Thương mại-Dịch vụ Nhựa số 1 trực thuộc Tổng Công ty Nhựa Việt Nam trên cơ sở bộ phận kinh doanh xuất nhập khẩu Nhựa của Văn phòng Tổng Công ty Nhựa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.075
DMCA.com Protection Status