Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1884/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 1884/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 24/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1884/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000 CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TẠI XÃ LÁNG LỚN, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình;

Xét Tờ trình số 55/CV-TTKC ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp và Tờ trình số 317/TTr-SXD ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Láng Lớn do Công ty P&S (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư với nội dung sau:

1. Vị trí khảo sát, lập quy hoạch: khu vực thiết kế quy hoạch được lập thuộc địa phận xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Diện tích toàn bộ khu đất: 99 ha; vị trí như sau:

- Phía Bắc giáp : đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao.

- Phía Nam giáp : đất sản xuất nông nghiệp của dân.

- Phía Đông giáp : đất sản xuất nông nghiệp của dân.

- Phía Tây giáp : khu vực suối Lúp

2. Về nội dung nhiệm vụ thiết kế quy hoạch: thống nhất nội dung nhiệm vụ thiết kế do chủ đầu tư trình với nội dung chính như sau:

2.1. Tính chất của khu vực nghiên cứu: là một cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung được bố trí các dự án sản xuất công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường.

2.2. Mục đích quy hoạch:

Tổ chức không gian khu vực lập quy hoạch trên cơ sở phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Quy hoạch tổ chức đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực lập quy hoạch cho phù hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện trạng và phù hợp với định hướng phát triển hệ thống hạ tầng của khu vực xung quanh;

- Sắp xếp, bố trí công trình xây dựng phù hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

- Làm cơ sở quản lý đất đai, quản lý xây dựng một cách hiệu quả.

2.3. Quy mô, bố cục phân khu chức năng của khu vực lập quy hoạch:

Khu vực quy hoạch dự kiến bố trí các chức năng sau:

+ Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

+ Đất xây dựng công trình công nghiệp.

+ Khu văn phòng điều hành trung tâm.

+ Đất cây xanh cách ly, đất xây dựng trạm trung chuyển rác và trạm xử lý nước thải .

2.4. Mật độ xây dựng: sẽ được xác định cụ thể theo quy chuẩn xây dựng.

3. Về khối lượng thực hiện:

3.1. Thiết kế quy hoạch:

- Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, diện tích 99 ha.

- Thiết kế cảnh quan.

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường.

- Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, quản lý, thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

3.2. Hồ sơ sản phẩm quy hoạch:

Nội dung, yêu cầu và số lượng sản phẩm của hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo quy định tại Chương II, mục 3 của Luật Xây dựng; Mục 3 về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trong Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Phụ lục số 1, 2 Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

4. Về kinh phí dự toán:

- Tổng kinh phí lập quy hoạch theo tính toán: 296.052.164 đồng

(Hai trăm chín mươi sáu triệu, không trăm năm mươi hai ngàn, một trăm sáu mươi tư đồng)

- Nguồn vốn: do doanh nghiệp tự bố trí.

Nội dung chi tiết thể hiện trong nhiệm vụ thiết kế do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình duyệt kèm theo.

Điều 2. Công ty S&P (Hàn Quốc) là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quy hoạch xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành; Giám đốc Công ty S&P (Hàn Quốc) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1884/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108