Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1518/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển Nhà máy Y cụ II thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1518/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1518/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY Y CỤ II THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (Công văn số 9374/TTr-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2001).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: Nhà máy Y cụ II trực thuộc Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - Bộ Y tế như sau:

1. Vốn điều lệ của công ty cổ phần: 21.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 0% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 80% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp: 20% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Nhà máy Y cụ II tại thời điểm ngày 01 tháng 1 năm 2001 để cổ phần hóa là 64.602.751.025 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 20.963.888.120 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 130.380 cổ phần; phần giá trị được Nhà nước ưu đãi: 3.911.400.000 đồng.

Trong đó cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trả chậm: 3.200 cổ phần; phần giá trị được trả chậm: 224.000.000 đồng.

4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được sử dụng số tiền bán cổ phần để chi phí đào tạo và đào tạo lại cho người lao động, trợ cấp số lao động dôi dư theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước: Nhà máy Y cụ II trực thuộc Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - Bộ Y tế thành Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí.

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ.

- Tên giao dịch quốc tế:

MECHANICAL INSTRUMENT JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt: MEINFA.

- Trụ sở chính: Phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3. Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo Giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Nhà máy Y cụ II có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Nhà máy cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2001. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Nhà máy Y cụ II, Giám đốc Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dụng cụ cơ khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1518/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển Nhà máy Y cụ II thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.169

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190