Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/2002/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 02/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2002 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (Tờ trình số 539/CV-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2001);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.
Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng để giao dịch, hoạt động theo phân cấp của Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật.
Tên giao dịch quốc tế : Investment Consultant and Technical Industrial Service Company, viết tắt : ISC
Trụ sở chính đặt tại : Số nhà 2, Phố Triệu Quốc Đạt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:
- Tư vấn đầu tư, dịch vụ công nghiệp và chuyển giao công nghệ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty uỷ quyền.

Điều 3. Vốn điều lệ của Công ty: 1.000.000.000 đ ( Một tỷ đồng chẵn).

Điều 4. Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp phê duyệt và những quy định khác của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy
và Thiết bị công nghiệp, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5,
- Ban Đổi mới PTDNTW,
- Bộ Công an,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND Tp.Hà Nội,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2002/QĐ-BCN ngày 02/04/2002 thành lập Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp thuộc Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222