Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1395/QĐ-TTg năm 2001 về việc Công ty cổ phần Giao nhận vận chuyển container quốc tế (INFACON) bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1395/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1395/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN CONTAINER QUỐC TẾ (INFACON) BÁN CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 145/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm loại hình Tổng công ty tham gia góp vốn với doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài của Công ty cổ phần Giao nhận vận chuyển container quốc tế (INFACON) theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 598/TT-BĐM ngày 09 tháng 7 năm 2001;

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là 10.080.000.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải eo biển – Straits Transportation Pte.Ltd. STS Container Line (Singapore): 1.000.000.000 đồng (9,9% vốn điều lệ).

- Cổ phần của Nhà nước: 2.240.000.000 đồng (22,2% vốn điều lệ).

- Cổ phần của cán bộ công nhân viên trong công ty: 1.832.094.000 đồng (18,2% vốn điều lệ).

- Cổ phần của cổ đông ngoài công ty: 5.007.906.000 đồng (49,7% vốn điều lệ).

2. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giao nhận vận chuyển container quốc tế (INFACON) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1395/QĐ-TTg năm 2001 về việc Công ty cổ phần Giao nhận vận chuyển container quốc tế (INFACON) bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.734

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44