Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1274/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1274/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1274/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 3470/UB-VP ngày 04 tháng 09 năm 2001.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

1. Vốn điều lệ của công ty cổ phần 18.102.300.000 đồng, trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước 40% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong và các đối tượng ngoài doanh nghiệp 60% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại thời điểm 0 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2000 để cổ phần hoá là 69.354.061.667 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 18.102.372.885 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 15.692 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 470.760.000 đồng.

Trong đó: cổ phần bán cho người lao động nghèo là 2.342 cổ phần trị giá 163.940.000 đồng.

4. Sử dụng tiền bán cổ phần để đào tạo và đào tạo lại người lao động trong doanh nghiệp và ưu đãi đối với doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần thực hiện theo chế độ chế độ hiện hành.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty hát triển nhà thuộc Sở Xây dựng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU.

- Tên giao dịch quốc tế :

BARIA-VUNGTAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt: HODE-CO.

- Trụ sở chính: Số 2 Trương Công Định, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 3. Công ty cổ phần Phát triển nhà kinh doanh các ngành nghề sau:

- Kinh doanh nhà; vật liệu xây dựng.

- Xây dựng và phát triển nhà ở khu dân cư đô thị, khu công nghiệp; xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp.

Điều 4. Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, kinh doanh theo giấy phép đăng ký, thực hiện chế độ hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Phát triển nhà có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ Công ty này cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Giám đốc Công ty Phát triển nhà. Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1274/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển nhà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190