Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1160-NN-TCCB/QĐ năm 1996 về việc tiếp nhận thành viên mới của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1160-NN-TCCB/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 13/07/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1160-NN-TCCB/QĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TIẾP NHẬN THÀNH VIÊNMỚI CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỶ LỢI 1

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn;
Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước công bố theo lệnh số 39-L/CTN ngày30-4-1995 của Chủ tịch nước; Công văn số 5827/ĐMDN ngày 13-10-1995 của Chínhphủ phê duyệt phương án tổng thể về sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước của Bộ Thuỷlợi cũ và cho phép tiếp nhận thành viên mới của Tổng công ty;
Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại công văn số1028-ĐMDN/UBTH, ngày 08-6-1996 về việc đề nghị cho phép Xí nghiệp Tàu quốcThanh Hoá gia nhập Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi 1, kèm theo đề nghị của Côngty tại công văn số 46 TC/TC ngày 01 tháng 6 năm 1996;
Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc và Tổng công ty Xâydựng thuỷ lợi 1 (tờ trình số 39 CV/TT ngày 14-6-1996) và Vụ trưởng Vụ Tổ chứccán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận Xí nghiệp Tàu quốc Thanh Hoá làm thànhviên chính thức Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi 1.

Điều 2. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xâydựng thuỷ lợi 1 làm việc cụ thể với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, cơ quanquản lý vốn và tài sản Nhà nước trong doanh nghiệp để tổ chức tiếp nhận Xínghiệp Tàu quốc Thanh Hoá cùng với vốn, tài sản của Xí nghiệp và thực hiện việcquản lý Xí nghiệp Tàu quốc Thanh Hoá theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng, Vụtrưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng côngty Xây dựng thuỷ lợi 1, Giám đốc Xí nghiệp Tàu quốc Thanh Hoá, Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá và Thủ trưởng các cơ quan có liên quanthuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Ngô Thế Dân

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1160-NN-TCCB/QĐ năm 1996 về việc tiếp nhận thành viên mới của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221
DMCA.com Protection Status