Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 107/2001/QĐ-TTg về việc áp dụng chính sách khu kinh tể cửa khẩu tỉnh An Giang do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 107/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 107/2001/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 2269/CV-UB ngày 16 tháng 11 năm 2000 và Công văn số 1263/CV.UB ngày 22 tháng 6 năm 2001; đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4075/BKH/QLKT ngày 20 tháng 6 năm 2001; ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang bao gồm:

- Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên gồm các xã: Xuân Tô, An Nông, An Phú, Nhơn Hưng và thị trấn Nhà bàng thuộc huyện Tỉnh Biên.

Khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương gồm các xã: Vĩnh Xương, Vĩnh Hoà.

Tân An, Phú Lộc, Long An và thị trấn Tân Châu thuộc huyện Tân Châu.

Điều 2. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang được áp dụng Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm lập qui hoạch và hàng năm xem xét điều chỉnh qui hoạch xây dựng thuộc các khu vực tại Điều 1 sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục công trình để đưa vào sử dụng có hiệu quả. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, tiến hành tổng kết việc áp dụng các chính sách nêu trên và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bồ sung cần thiết

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No: 107/2001/QD-TTg

Hanoi, July 17, 2001

 

DECISION

ON POLICIES APPLICABLE TO THE BORDER-GATE ECONOMIC ZONE OF AN GIANG PROVINCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 53/2001/QD-TTg of April 19, 2001 on policies applicable to border-gate economic zones;
At the proposal of the president of the People’s Committee of An Giang province in Report No. 2269/CV-UB of November 16, 2001 and Official Dispatch No. 1263/CV-UB of June 22, 2001; the proposal of the Minister of Planning and Investment in Report No. 4075/BKH/QLKT of June 20, 2001; and comments from relevant central ministries and branches,

DECIDES:

Article 1.- The border-gate economic zone of An Giang province covers:

- Tinh Bien border-gate zone, embracing Xuan To, An Nong, An Phu and Nhon Hung communes, and Nha Bang district township of Tinh Bien district.

- Vinh Xuong border-gate zone, embracing Vinh Xuong, Vinh Hoa, Tan An, Phu Loc and Long An communes, and Tan Chau district township of Tan Chau district.

Article 2.- The Prime Minister’s Decision No. 53/2001/QD-TTg of April 19, 2001 on policies applicable to border-gate economic zones shall apply to the border-gate economic zone of An Giang province.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 107/2001/QĐ-TTg ngày 17/07/2001 về việc áp dụng chính sách khu kinh tể cửa khẩu tỉnh An Giang do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.865

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250