Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1-CT năm 1983 về chuyển giao nhiệm vụ và tổ chức quản lý kinh doanh, cung ứng và dịch vụ vật tư thiết bị khoa học kỹ thuật do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 1-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 03/01/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1-CT

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 1-CT NGÀY 3-1-1983 VỀ CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH, CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ VẬT TƯ THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ kế hoạch thi hành quyết định của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật được Thường vụ Hội đồng bộ trưởng thông qua ngày 24 tháng 6 năm 1981;
Theo đề nghị của chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và bộ trưởng Bộ Vật tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ quản lý kinh doanh, cung ứng và dịch vụ vật tư thiết bị khoa học kỹ thuật từ Bộ Vật tư sang Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Điều 2.- Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước được tổ chức Công ty vật tư khoa học kỹ thuật. Công ty vật tư khoa học kỹ thuật đang hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản tại ngân hàng.

Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Công ty do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước quy định.

Điều 3.- Nội dụng, phạm vi, phương thức chuyển giao nhiệm vụ nói ở điều 1 và các tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và kỹ thuật đi theo nhiệm vụ này do Bộ Vật tư và Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước bàn bạc và xác định.

Việc chuyển giao phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 1983 trên tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch Nhà nước của hai ngành.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, bộ trưởng Bộ Vật tư và các bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1-CT năm 1983 về chuyển giao nhiệm vụ và tổ chức quản lý kinh doanh, cung ứng và dịch vụ vật tư thiết bị khoa học kỹ thuật do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636
DMCA.com Protection Status