Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 09/2001/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Sản xuất kinh doanh dụng cụ chỉnh hình Hà Nội sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 09/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 28/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH HÀ NỘI  SANG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 56/CP ngày 2/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích;
Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Sản xuất kinh doanh dụng cụ chỉnh hình Hà Nội sang hoạt động công ích;
Xét đề nghị của Trưởng Ban tổ Chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuyển Công ty Sản xuất kinh doanh dụng cụ chỉnh hình Hà Nội từ doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001.

Điều 2:Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội chủ trì cùng các Sở, Ban, Ngành chức năng của Thành phố, hướng dẫn Công ty thực hiện đúng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, giao kế hoạch sản xuất, sử dụng lao động, chế độ tài chính; quản lý tài sản của Công ty theo các quy định hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Điều 3: Đổi tên Công ty Sản xuất kinh doanh dịch vụ chỉnh hình Hà Nội thành CÔNG TY CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÀ NỘI thuộc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội.

- Công ty Chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại kho bạc và ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Giám đốc Công ty Chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội thi hành quyết định này ./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 09/2001/QĐ-UB về việc chuyển Công ty Sản xuất kinh doanh dụng cụ chỉnh hình Hà Nội sang doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102