Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/1999/QĐ-BCN về việc sáp nhập Nhà máy Phụ tùng số 3 vào Công ty Phụ tùng máy số 2 (NAKYNO)thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 08/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 23/02/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP NHÀ MÁY PHỤ TÙNG SỐ 3 VÀO CÔNG TY PHỤ TÙNG MÁY SỐ 2 (NAKYNO)THUỘC TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp (công văn số 03/MĐL-NN-TC ngày 22 tháng 01 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sáp nhập Nhà máy Phụ tùng số 3 vào Công ty Phụ tùng máy số 2 (NAKYNO) thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp. Công ty Phụ tùng máy số 2 (NAKYNO) đảm nhận tư cách đối tác Việt Nam trong liên doanh KUMBA.

Điều 2: Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Phụ tùng máy số 2 (NAKYNO) sau khi sáp nhập là: Công nghiệp sản xuất phụ tùng máy nổ, máy nông nghiệp, các sản phẩm cơ khí xuất khẩu và phụ tùng các loại máy khác.

Điều 3: Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng Nhà máy Phụ tùng số 3 cho Giám đốc Công ty Phụ tùng máy số 2 (NAKYNO) theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 278/QĐ-TCCBĐT ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Bộ Công nghiệp nặng trước đây.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp, Giám đốc Nhà máy Phụ tùng số 3, Giám đốc Công ty Phụ tùng máy số 2 (NAKYNO) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Ban ĐMQLDNTƯ,
- Bộ KH&ĐT
- Bộ Công an,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND TPHCM,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/1999/QĐ-BCN về việc sáp nhập Nhà máy Phụ tùng số 3 vào Công ty Phụ tùng máy số 2 (NAKYNO)thuộc Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.153
DMCA.com Protection Status