Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2000/QĐ-TTg chuyển Công ty Mía đường La Ngà thành Công ty cổ phần Mía đường La Ngà do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 07/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐCP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐCP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 01/1998/QH10;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt về nguyên tắc phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: Công ty Mía đường La Ngà thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đề nghị tại công văn số 4516/BNNTCCB ngày 09 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Vốn điều lệ: 82 tỷ đồng.

Trong đó:

Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 35% vốn điều lệ,

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 40% vốn điều lệ,

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trồng và bán mía cho doanh nghiệp: 25% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Mía đường La Ngà để cổ phần hoá: 115.587.223.102 đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 81.699.340.049 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động:

Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động: 501.900 cổ phần

Trong đó:

Số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 351.900 cổ phần.

Số cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trồng và bán mía cho doanh nghiệp: 150.000 cổ phần.

Toàn bộ giá trị được ưu đãi: 15.057.000.000 đồng.

4. Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá được sử dụng tiền bán cổ phần như sau:

Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động: 580.000.000 đồng.

Giải quyết chính sách: 325.000.000 đồng.

Trợ cấp cho số lao động dôi dư: 150.000.000 đồng.

5. Căn cứ các chế độ ưu đãi quy định tại hai Nghị định: số 44/1998/NĐCP ngày 29 tháng 6 năm 1998, số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ: Công ty Mía đường La Ngà sau khi chuyển thành Công ty cổ phần được chọn hưởng những khoản ưu đãi cao nhất của một trong hai Nghị định này và đăng ký với cơ quan thuế địa phương.

Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước: Công ty Mía đường La Ngà thành Công ty cổ phần kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam: Công ty cổ phần Mía đường La Ngà.

Tên giao dịch quốc tế: LANGA SUGAR CANE AND SUGAR JOINT STOCK COMPANY.

Trụ sở chính: xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Công ty cổ phần Mía đường La Ngà kinh doanh các ngành, nghề:

Công nghiệp đường, bánh kẹo, cồn, nha.

Công nghiệp chế biến các sản phẩm sau đường.

Công nghiệp nước uống có cồn và không có cồn, nước đá.

Công nghiệp chế biến nông, lâm sản.

Công nghiệp sản xuất phân bón vi sinh tổng hợp.

Công nghiệp chế biến thức ăn gia súc.

Trồng trọt và chăn nuôi.

Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi nhỏ, sản xuất kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng.

Các dịch vụ: vận tải, cơ khí, cung ứng vật tư, nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, sản xuất và cung ứng giống cây, giống con.

Xuất nhập khẩu trực tiếp.

Điều 4. Công ty cổ phần Mía đường La Ngà

Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Mía đường La Ngà có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường La Ngà.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng quản trị Tổng công ty Mía đường II, Giám đốc Công ty Mía đường La Ngà, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường La Ngà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2000/QĐ-TTg chuyển Công ty Mía đường La Ngà thành Công ty cổ phần Mía đường La Ngà do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.672

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41