Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/1999/QĐ-BCN về việc tiếp nhận và chuyển giao Xí nghiệp Thuộc da Nghệ An về Tổng công ty Da -Giầy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 04/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 19/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN GIAO XÍ NGHIỆP THUỘC DA NGHỆ AN VỀ TỔNG CÔNG TY DA -GIẦY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UB-CN ngày 13 tháng 01 năm 1999 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc chuyển giao Xí nghiệp Thuộc da Nghệ An về Tổng công ty Da Giầy Việt Nam-Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Da Giầy Việt Nam (Tờ trình số 667/CN-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 1998) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận và chuyển giao Xí nghiệp Thuộc da Nghệ An (thuộc Sở Công nghiệp Nghệ An - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An) về làm đơn vị thành viên phụ thuộc Tổng công ty Da Giầy Việt Nam.

Xí nghiệp Thuộc da Nghệ An là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Da Giầy Việt Nam, có tài khoản tại Ngân hàng và có con dấu để giao dịch theo quy định của Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Điều 2: Tổng Giám đốc Tổng công ty Da Giầy Việt Nam tổ chức tiếp nhận Xí nghiệp Thuộc da Nghệ An theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Da Giầy Việt Nam và Giám đốc Xí nghiệp Thuộc da Nghệ An có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban Đổi mới QLDNTW,
- Bộ KHĐT,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Tổng cục QLV&TSNN tại DN,
- UBND tỉnh Nghệ An,
- Sở CN Nghê An,
- Lưu VP,TCCB.


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP


 

Đặng Vũ Chư

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/1999/QĐ-BCN về việc tiếp nhận và chuyển giao Xí nghiệp Thuộc da Nghệ An về Tổng công ty Da -Giầy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118