Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/1999/QĐ-BCN về việc đổi tên Công ty Khảo sát - Thiết kế điện I thành Công ty Tư vấn xây dựng điện I do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 01/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 11/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY KHẢO SÁT - THIẾT KẾ ĐIỆN I THÀNH CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN I 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam tại văn bản số 284 ĐVN/HĐQT-TCCBLĐ ngày 8 tháng 9 năm 1998;
Căn cứ văn bản số 1427/CP-ĐMDN ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ phê duyệt Phương án cải tiến tổ chức Tổng công ty Điện lực Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Đổi tên Công ty Khảo sát - Thiết kế điện I thành Công ty Tư vấn xây dựng điện I.

- Tên giao dịch Quốc tế: POWER ENGINEERING CONSULTING COMPANY I, viết tắt là : PECC1.

- Trụ sở chính của Công ty đặt tại : phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Ngành nghề kinh doanh :

- Công ty Tư vấn xây dựng Điện I là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ và xây dựng đối với các công trình nguồn điện, lưới điện và các công trình công nghiệp, dân dụng khác, bao gồm: công tác điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư, lập quy hoạch xây dựng; khảo sát thiết kế và lập dự toán công trình; lập hồ sơ và dịch vụ tổ chức đấu thầu về thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp công trình, giám sát xây dựng, nhận thầu quản lý xây dựng.

- Gia công thử nghiệm cột điện các loại.

- Xây dựng, sửa chữa thuỷ điện nhỏ.

- Xây dựng lưới điện từ 35 Kv trở xuống.

Điều 3: Công ty Tư vấn xây dựng Điện I là đơn vị thành viên hạch toán kinh tế độc lập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng và có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của Nhà nước.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 350 NL/TCCB-LĐ ngày 19 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Năng lượng trước đây.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Khảo sát - Thiết kế Điện I, Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Điện I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 
Nơi nhận:
- Như điều 5,
- Ban Đổi mới-QLDN TW.
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch-Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHCNMT.
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND Thành phố Hà Nội,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 
 

 
Đặng Vũ Chư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/1999/QĐ-BCN về việc đổi tên Công ty Khảo sát - Thiết kế điện I thành Công ty Tư vấn xây dựng điện I do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5