Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/1998/QĐ-BCN bổ sung điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 01/1998/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/1998/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 1, ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-TCCB ngày 11/12/1995 của Bộ Công nghiệp về phê chuẩn Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ (công văn số 845/CV-TCCB-LĐ ngày 13 tháng 12 năm 1997) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung nhiệm vụ tại mục 2, điều 1, chương I, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ như sau:

Xây lắp công trình công nghiệp.

Điều 2: Tổng Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ tiến hành các thủ tục theo quy định của Nhà nước để thực hiện bổ sung nhiệm vụ nói trên.

Điều 3: Các đồng chí: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
 - Như điều 3,
 - Lưu VP, Vụ TCCB.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/1998/QĐ-BCN bổ sung điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.685

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77