Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 107-HĐBT về việc Nhà nước thống nhất quản lý sản xuất và kinh doanh thuốc lá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 107-HĐBT Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 05/04/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107-HĐBT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 107-HĐBT NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1985 VỀ VIỆC NHÀ NƯỚC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THUỐC LÁ

Thuốc lá là cây công nghiệp ngắn ngày, có nhiều điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu, lao động... để phát triển sản xuất thành ngành kinh tế lớn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước ngày càng tăng. Thuốc lá lại là sản phẩm có giá trị cao, là nguồn tích luỹ vốn ngoại tệ và thu ngân sách quan trọng của Nhà nước.

Trong những năm qua, sản xuất thuốc lá tuy có phát triển, nhưng tốc độ còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu, chưa tương xứng với tiềm năng, sản xuất lại không ổn định và chất lượng chưa bảo đảm. Việc quản lý thu mua nguyên liệu cũng như sản xuất thuốc lá điếu quá phân tán. Nhiều địa phương giữ lại nguyên liệu tốt để tự tổ chức sản xuất thuốc lá điếu và tiêu thụ để tăng thu cho ngân sách địa phương, giao cho trung ương thuốc lá phẩm chất ngày càng xấu, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng sản phẩm, nhất là chất lượng thuốc lá xuất khẩu, và do đó ảnh hưởng đến công tác xuất nhập khẩu.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất thuốc lá thành ngành sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt các nhu cầu, nhất là nhu cầu của xuất khẩu, Hội đồng Bộ trưởng quyết định:

1. Bộ Công nghiệp thực phẩm cùng với Bộ Nông nghiệp, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có điều kiện sản xuất thuốc lá xây dựng chương trình đồng bộ phát triển sản xuất thuốc lá chúng trong cả nước, trình Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt.

2. Trung ương thống nhất quản lý việc chế biến và xuất nhập khẩu thuốc lá điếu. Các địa phương có trách nhiệm tổ chức gieo trồng thu mua, bảo đảm nguyên liệu cung ứng cho các nhà máy chế biến do Trung ương thống nhất quản lý. Nghiêm cấm mọi tổ chức, đơn vị kinh tế quốc doanh ngoài ngành sản xuất thuốc lá, mọi đơn vị tập thể và tư nhân tổ chức thu mua nguyên liệu và chế biến thuốc lá điếu. Các địa phương có tập quán tiêu dùng thuốc lá "rê" phải có kế hoạch quản lý sản xuất và lưu thông chặt chẽ để loại trừ tệ đầu cơ, buôn lậu. Bộ Công nghiệp thực phẩm, cơ quan chủ quản, có trách nhiệm bàn với Uỷ ban nhân dân các địa phương hiện có nhà máy chế biến thuốc lá điếu tổ chức lại sản xuất và quản lý theo yêu cầu nói trên.

Ở những vùng miền núi xa xôi, điều kiện giao thông vận tải khó khăn, không thuận tiện cho việc chuyên chở thuốc lá về xí nghiệp Trung ương và ở ngoài vùng quy hoạch sản xuất thuốc lá của Nhà nước, có thể cho phép địa phương tổ chức sản xuất và chế biền thuốc lá với quy mô nhỏ để đáp ứng tại chỗ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân địa phương, nhưng phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về quản lý thị trường, tài chính, giá cả, tiêu thụ sản phẩm.

3. Để khuyến khích các địa phương và cơ sở phát triển sản xuất thuốc lá và nâng cao chất lượng sản phẩm, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, tổ chức tốt việc cung ứng lương thực và vật tư, ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế hai chiều với nông dân, Bộ Công nghiệp thực phẩm cùng với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp, Uỷ ban Vật giá Nhà nước soát xét lại giá cả thu mua (giá chỉ đạo, giá thoả thuận) bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất và có lãi thoả đáng cho nông dân như đối với các loại cây công nghiệp chủ yếu khác. Đồng thời, xây dựng cơ chế phân phối hợp lý thuế và thu quốc doanh từ thuốc lá bảo đảm tập trung nguồn thu vào ngân sách Nhà nước và khuyến khích thích đáng các cấp tỉnh, huyện và cơ sở làm tròn trách nhiệm tổ chức sản xuất và cung ứng nguyên liệu cho Trung ương. Các chính sách trên đây cần được tổ chức nghiên cứu ngay và sớm trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định. trong khi chờ đợi ban hành chính sách mới, tạm thời áp dụng cơ chế phân phối các nguồn thu thi hành.

Để thực hiện yêu cầu thống nhất quản lý sản xuất, kinh doanh, nay thành lập Liên hiệp các xí nghiệp thuốc lá toàn quốc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ công nghiệp thực phẩm, Liên hiệp các xí nghiệp thuốc lá toàn quốc thống nhất quản lý tất cả các nhà máy thuốc lá quốc doanh.

Bộ trưởng các Bộ Công nghiệp thực phẩm, Nông nghiệp, Tài chính, Nội thương, Ngoại thương, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có sản xuất thuốc lá chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 107-HĐBT về việc Nhà nước thống nhất quản lý sản xuất và kinh doanh thuốc lá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.739
DMCA.com Protection Status