Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 62/CP năm 1996 sửa đổi điểm 9 và điểm 10, Điều 4 Nghị định 96/CP năm 1995

Số hiệu: 62/CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 23/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1996

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 62/CP NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM 9 VÀ ĐIỂM 10, ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH 96/CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1995

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thuvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Điểm 9 và điểm 10, Điều 4 của Nghị định số 96/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu được sửa lại như sau:

"9. Hoạt động dịch vụ trục vớt cứu hộ (khảo sát, trục vớt, lai dắt vào bờ), lai dắt tầu biển áp dụng thuế suất 2%. 10. Hoạt động hoa tiêu áp dụng thuế suất 30%".

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực thihành từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 62-CP

Hanoi , October 23, 1996

 

DECREE

AMENDING POINTS 9 AND 10, ARTICLE 4 OF DECREE No.96-CP OF DECEMBER 27, 1995

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.96-CP of December 27, 1995 detailing the implementation of the Law on Turnover Tax and the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Turnover Tax;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECREES:

Article 1.- Point 9 and Point 10, Article 4 of Decree No.96-CP of December 27, 1995 of the Government detailing the implementation of the Law on Turnover Tax and the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Turnover Tax shall be amended as follows:

"9. A tax rate of 2% shall apply to the ship salvage service activities (survey, floating and towing).

10. A tax rate of 30% shall apply to piloting activities."

Article 2.- This Decree takes effect from the date of its signing.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 62/CP năm 1996 sửa đổi điểm 9 và điểm 10, Điều 4 Nghị định 96/CP năm 1995

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.796
DMCA.com Protection Status