Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 38-HĐBT năm 1983 về việc chuyển Cục cơ khí tàu thuyền thuộc Bộ Thuỷ sản thành Công ty cơ khí về tàu thuyền thuộc Bộ Thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 38-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 02/05/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 1983 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CỤC CƠ KHÍ TÀU THUYỀN THUỘC BỘ THUỶ SẢN THÀNH CÔNG TY CƠ KHÍ VỀ TÀU THUYỀN THUỘC BỘ THUỶ SẢN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981
Căn cứ Nghị định số  35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn , trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 2 – CP ngày 8 tháng 1 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay chuyển Cục cơ khí tàu thuyền thuộc Bộ Thuỷ sản thành Công ty cơ khí và tàu thuyền thuỷ sản, gọi tắt là Công tycơ khí thuỷ sản thuộc Bộ Thuỷ sản.

Điều 2.- Công ty cơ khí Thuỷ sản là tổ chức sản xuất kinh doanh độc lập, có tư cách pháp nhân , hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có con dấu riêng.

Công ty cơ khí thuỷ sản, có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu , sản xuất, sửa chữa và cung ứng vật tư, thiết bị, phụ tùng cho toàn nghành thuỷ sản.

Điều 3.-  Công ty cơ khí thuỷ sản có một giám đốc phụ trách và một số phó giám đốc giúp việc. Trụ sở của công ty đóng tại Hà Nội. Trực thuộc công ty gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và chi nhánh đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng.

Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cụ thể của Công ty cơ khí thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định.

Điều 4.- Những quy định trước đây trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 5.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng , bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 38-HĐBT năm 1983 về việc chuyển Cục cơ khí tàu thuyền thuộc Bộ Thuỷ sản thành Công ty cơ khí về tàu thuyền thuộc Bộ Thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158
DMCA.com Protection Status